DCIM/100MEDIA/DJI_0019.JPG

ועדת הערר המחוזית ביטלה את תכנית בתי המלון על חוף לידו; היזם: ״החלטה פופוליסטית״

ועדת הערר של מחוז דרום קיבלה החלטה לפיה, מימושן של תכניות ישנות שאפשרו בניה במרחק של פחות מ-100 מטר מקו המים מוטל בספק. המשמעות: ביטול התכנית להקמת בתי המלון וקושי בהמשך הבניה של המלונות על חוף לידו. היזם קובי אברהמי בתגובה: ״החלטה פופוליסטית״ | אשדוד היום

עמותת אדם, טבע ודין והפורום הציבורי לאיכות הסביבה בעיר עתרו כנגד עיריית אשדוד והיזם קובי אברהמי, הבעלים של ״אופק השקעות״, לעניין בניית שני בתי מלון על חוף לידו בקו הקרוב למים.

לפי ההחלטה של חברי ועדת הערר של מחוז דרום, מימושן של תוכניות ישנות שאיפשרו בנייה במרחק של פחות מ-100 מטר מקו המים, מוטל בספק: "התוכניות אינן תואמות את התכנון העירוני בחוף, אין בהן יתרונות המצדיקים פגיעה בחוף ולא נבחנו חלופות שיחזירו את החוף לציבור מחד ולא יפגעו ביזם".

נזכיר, כי מועצת העיר אשדוד אישרה ליזם קובי אברהמי, לקבל חלק מהחניה הציבורית עליה מצוי כיום שוק אשדוד-ים שתשמש את באי המלון לחניה ובואופן הזה, למעשה, אפשרו לו להגדיל את כמות חדרי המלון המתוכנן.

ועדת הערר המחוזית החליטה, ברוב של שניים מול אחד, לקבל את הערר. נקודת המוצא של ההחלטה היא כי "מבחינה תכנונית אין מחלוקת כי כיום לא ניתן לאשר את התוכניות המבוקשות נוכח הוראות תוכניות המתאר הארציות החלות על חופי הים. סעיף 3 לתמ"א 1, הקובע את עקרונות התכנון לחופי ים אינו מתיר בינוי למלונאות בתחום חוף הים". בהחלטתה מצויין כי "למעשה קיימת תמימות דעים כי התוצר התכנוני הכולל והסופי אינו ראוי וההצדקה היחידה לתוכניות דנן היא שיפור התוכניות הישנות. אנו סבורים, כי במצב דברים זה אישורן של התוכניות מפר את הנחיות החוק ובית המשפט העליון בעת בחינת תכנון חוף הים ומתן המשקל המתאים לחשיבות וערכיות אזור זה עבור כלל הציבור". 

בסיכום ההחלטה הוסיפה וועדת הערר: "התכנון המוצע אינו תואם למגמות התכנון בחופי הים, התוכניות אינן תואמות את התכנון העירוני בחוף, לא הובאה בהן בחשבון עליית פני הים הצפויה והשלכותיה על רצועת החוף הסמוכה, אין בהן יתרונות המצדיקים את הפגיעה בחוף ולא נבחנו כלל חלופות שיחזירו את החוף לציבור מחד ומאידך לא יפגעו ביזם. חלופות שכאלה יש ודאי בנמצא וכל שנדרש הוא ראיית טובת הציבור לאיתורן ומעט רצון טוב".

מתוך הפגנת תושבים כנגד בניית בתי המלון בשטח המיועד על חוף לידו

תגובת היזם קובי אברהמי לאשדוד היום:

״אנחנו לומדים את ההחלטה באמצעות עורכי הדין שלנו שסבורים שהיא איננה חוקית ומידתית באופן קיצוני , פופוליסטית לחלוטין ואף ניצנה בחוברת סמכות לדעתנו היות והתכניות אושרו ע"י ועדה ארצית והוולחוף , ונערכים לעתירה מנהלית שלהערכתנו תהפוך את ההחלטה ותאשר את התכניות, נציין כי מלונות ייבנו שם בכל מקרה כי יש תב"ע מאושרת !״.

היזם קובי אברהמי. צילום: יובל חן

בתמונה הראשית: הדמיית בתי המלון באדיבות ״אופק השקעות״.

תגובות לכתבה

יש לשמור על לשון נקיה וללא גידופים נמוכים וקריאות שהן על סף העברייניות (דיבה, קריאה למעשים לא חוקיים אלימים וכו׳) סף ורף הרפש שמגיבים באתר אשדוד היום עברו את הרף הסביר ועתה לאחר פסק זמן אנחנו מודיעים בזאת, שרק תגובות הולמות וללא נאצות וקללות ירודות – יפורסמו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *