הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

הסוֹחֶרֶת בכִּיסְּאוֹת

הקבלן דניאל אביטן טוען, כי הוא היה צינור להעברת סכומי עתק של גורמים עלומים להלן גלבר. דני אביטן, צינור של מי אתה? הפרטים המלאים על הפרשה המסעירה, שמטלטלת את הפוליטיקה המקומית וחושפת שיטות הזויות ותמוהות של מסע בחירות של מועמדת, שהניפה את דגל הלוחמה בשחיתות וכעת פעיליה נותרים עם פה פעור וספקות. הסיפור המלא

את הסיפור חשף לראשונה הכתב גור מגידו של העיתון הארצי ״דה-מרקר״.

הלן גלבר התפרסמה במשך שנים רבות כחברת מועצה אופוזיציונרית, הנאבקת בשחיתות. גלבר הקפידה להציג את עצמה כטהורה וצדקנית. ואז, כרעם ביום בהיר מתברר, כי כאשר זה מגיע לאינטרסים אישיים באה הפרשה עם דניאל אביטן וגוררת עד לכדי רעידת אדמה את המערכת הפוליטית המקומית.
דניאל אביטן, שהעמיד לגלבר מימון בסך קרן של 830,000₪ אשר ניתנו בשתי פעימות ובחמישה תשלומים, כנגד בטוחה של המחאה על ידי חברה בבעלותה של הלן גלבר בסך 500,000₪. גלבר מצדה בטלת את ההמחאה ומכאן מתגלגל לו סיפור משפטי ארוך וסבוך, עם טענות שונות של שני הצדדים, אותן נביא לידיעת הקוראים.

הקבלן דניאל (דני) אביטן והלן גלבר הם חברים אישיים מזה שנים ארוכות, כך נטען על ידי שניהם. הם חברים כל כך טובים, עד שאביטן, מצדו, החליט להלוות לגלבר סכום של חצי מיליון שקלים, תחילה, לצורך מימון קמפיין הבחירות. לסכום הזה הצטרף ב המשך הקמפיין עוד 330,000 ש״ח והכל על בסיס ההערכה הריאלית אולי שהיתה באותה תקופה, לפיה גלבר היתה אמורה לזכות ב-4 מנדטים לפחות ולהשיב לא ביטן את הסכומים של ההלוואה מתוך כספי משרד האוצר – מימון הבחירות. הרבה מאוד מהנעשה בין השניים הוא, על פניו, חוקי, אך כל שרשרת ההסתבכויות סביב המעשים מוכיחה טוב יותר מכל, כי ברגע שאשת ציבור צריכה להסביר לציבור את מעשיה, הציבור מעדיף פשוט לא להקשיב ולהתקדם הלאה, למועמד/ת הבאה בתור מבחינתו. כזו אכזרית היא המערכת הפוליטית.

טענות הצדדים

אביטן טוען, כי מדובר בהסכם הלוואה לכל דבר ועניין וכי על גלבר להשיב לו את סכום ההלוואה על סך 830,000 ש״ח קרן, כולל ריביות שנצברו והוצאות משפט על סך 946,941 ש״ח .
גלבר טוענת, כי קיים הסכם ראשון, על פיו באמת 500,000 ש״ח אביטן העניק לה כהלוואה אך בהמשך, לטענתה, נחתם הסכם נוסף על פיו אביטן התחייב מולה לשאת בעלויות מסע הבחירות שלה חצי-חצי.

אביטן, מצדו, מכחיש את קיומו של הסכם שני וטוען: ״לא היה, אין, ולא יהיה כל הסכם נוסף וכל טענה להסכם נוסף הינה הבל הבלים״. אגב, גם גלבר בעצמה טוענת, כי עמיחי, שהיה אמור לחתום על ההסכם לא חתם ברגע האחרון. התחמק. אך הכסף הועבר.

עוד טוען אביטן, כי הוא הביא כספים מגורמים שלישיים. הוא שימש ״צינור״ – השאלה למי? האם הלן גלבר יודעת ממי הגיעו הכספים? מי המקור העלום של סכומים כאלה גדולים שהגיעו לידיה ולניסיון למימוש מטרותיה?

גלבר מבקשת מבית המשפט למנות בורר


הבקשה של גלבר לבוררות, ככל הנראה, לא מגיעה בריק מוחלט אלא יתכן, כי נועדה במטרה להסתיר את ההליכים מעיני הציבור על מנת שלא ייגרם לה נזק. בשונה מהליכים משפטיים אשר, על פי רוב ובוודאי במקרה דנן, היו נשארים פתוחים וחשופים לעיני הציבור, הליכי בוררות זוכים לחיסיון והציבור לא חשוף לפרטי ההליך. בקשתה של גלבר לבוררות אושרה על ידי בית המשפט.

אביטן, צינור של מי אתה?

חוק הבחירות מגביל את שיעור התרומה מיחיד וממשפחה ואת זהות התורם. המגבלות האלה באות למנוע יתרון לבעלי הון או התערבות באמצעות מימון של גורמים זרים או הלבנת הון. כך לדוגמה, לא ניתן לקבל תרומות מתאגידים בארץ ו/או בחו״ל וקל וחומר לא ניתן לקבל מימון מארגונים או יחידים, המעורבים חלילה, בעבירות פליליות או עבירות על חוקי הבטחון כמו ארגוני טרור. ולכן, מהדהדת אמירתו של דניאל אביטן לכתב גור מגידו מדה מרקר, כי הוא משמש צינור לגורמים כלשהם, שזהותם עלומה ובאמצעותו, לטענתו, הם מימנו את מערכת הבחירות של הגב׳ הלן גלבר וזהותם מוסתרת באמצעות הסכם הלוואה, לכאורה, שצריך לבדוק היטב האם עקף את מגבלות החוק לעניין מימון תרומות או הלוואות מכל מין וסוג שהוא?

השאלה המרכזית – מה מקורות ההון האמיתיים שהוזרמו לגלבר?


השאלה המרכזית פה שנותרה באוויר היא מקורות ההון, שהוזרם לגלבר אשר מנסה להסיט את הדיון לזוטי דברים ולסוגיות חוזיות ומשפטיות. בפועל, חברת המועצה שהתנגדה תדיר לביצוע של פרויקטים שונים ובמקרה של ג׳קי בן זקן אף נלחמה בבתי המשפט כנגד פרויקט בניה שיזם, אותה גלבר, מוצאת את עצמה יושבת עם קבלן וחותמת על הסכם לצורך מימון מסע הבחירות שלה. רק רגע, לא הבנו: האם את קובלת על הסגנון הפוליטי של הון-שלטון או שמא את חלק ממנו, הלן גלבר?

שימו לב למהות ההעברה בתדפיס האותנטי

הפתעה: עמיחי אביטן, בנו האנונימי של הקבלן מצטרף למקום ריאלי ברשימתה של גלבר

אין חולק ולא יכול להיות, כי יש קשר בין מיקומו של עמיחי, בנו של אביטן לבין ההון שהוזרם לגלבר. אין חולק, כי הסכמי המימון נולדו על רקע האינטרס במיקומו הריאלי בזמנו של עמיחי, בנו של אביטן, ברשימתה של גלבר. אשר אילולא האינטרס הזה, הברור, לא היה פועל אביטן בין בשמו במישרין ובין מטעמם של אותם גורמים עלומים, כדי להעמיד את המימון המפלצתי לרשותה של גלבר.
בואו נחשוב ביחד: איזה אינטרס יש לקבלן דניאל אביטן, שטוען שהוא צינור של גורמים אחרים, שאת זהותם הוא מסתיר על מנת לא להפליל את עצמו, לטענתו, להעמיד סכומי עתק אלה לרשותה של גלבר ולחתום מולה על הסכם, אלמלא בנו האנונימי, ממוקם במקום ריאלי ברשימה? מיד לאחר צילקר.
בערב חשיפתו של עמיחי אביטן ברשימה, נדהמו הפעילים לגלות אדם עלום, אנונימי כמעט לחלוטין ועל פניו, לכאורה היה נראה, כי לא מביא עמו שום קהל מצביעים או ערך מוסף נראה לעין למערכת הבחירות. האם גלבר הפוליטיקאית הותיקה והמנוסה רוצה לשכנע בגרסתה, כי מדובר בתרומת עתק אלטרואיסטית מצדו של אביטן אליה? או שמא היא מודעת היטב לאינטרסים של אביטן ואותם גורמים עלומים שעמדו מאחוריו. בעניין זה, טוענת גלבר כי ״מר עמיחי אביטן הצטרף לסיעה מהטעם הפשוט שהאג'נדה בה הוא מאמין, על רקע היותו מהנדס בהכשרתו, תואמת את האג'נדה של רשימת קומנדו, ובפרט בנושא ההתחדשות העירונית, נושא שהסיעה חרטה על דגלה. מי שבחר את רשימת המועמדים היא הסיעה כולה, ולא אני באופן אישי״.

אין ספק, כי גרסתה של גלבר, מעוררת שאלות ומהווה היתממות מצדה של מי שבמשך שנים ארוכות חקרה וחשפה אחר אינטרסים נסתרים במסע הטיהור המתמיד והממושך בחסות ״דגל המלחמה בשחיתות״ אותו הניפה. המענה לשאלות הקשות, המתעוררות לפתחם של גורמי האכיפה ואנו נעקוב אחר ההתפתחויות. אולם ממסקנה אחת אי אפשר להמלט, בחדרי חדרים, מתנהל סחר ״ומסחרה״ של תן וקח, באפשרות לכבוש כסאות במועצת העיר שכשל.

הופעה תקשורתית ראשונה של עמיחי אביטן עם אביו דניאל, המפכ״ל לשעבר דודי כהן וניצב בדימוס חיים קרימקה. מוזמנים לקרוא כאן בלחיצה על הלינק (10/10/2018)

תגובות לכתבה:

תגובת הקבלן דני אביטן:

״בכתבה יש הרבה אי דיוקים. ראשית ולטענת מרשי הוא כלל לא חתם על ההסכם השני המבטל לכאורה, ומכחש שכך, את השבת החוב לידיו. בנוסף, הצד אשר היה חלק מההסכם, כלל לא חתום עליו. מהאירועים עולות שאלות ראייתיות ומשפטיות מורכבות אשר נידונות בבורות,. בימים אלו עמלים הצדדים על הגשת הסיכומים בתיק וימתינו למתן פסק דין. בנוסף, מרשי היה בעיקר צינור להעברת כספים. יותר מכך, לא ניתן לומר״.

להלן תגובתה של הלן גלבר:

״הלן גלבר וסיעת קומדנו דוחים מכל וכל את טענותייך שאין להן כל אחיזה במציאות, בחוק ובעובדות. הסכמי ההלוואה של סיעת קומנדו-אשדוד נעשו כדין בהתאם לכל הנהלים וההנחיות של מבקר המדינה, דווחו ונמסרו למבקר המדינה, ופרטיהם פורסמו באתר הבחירות של מבקר המדינה בזמן אמת. בדוח הביקורת של מבקר המדינה על הסיעה לא נמצא כל ליקוי הקשור להסכמי ההלוואה המוזכרים בכתבה. יתרה מכך, כפי שעולה בפירוש מדוח מבקר המדינה בנוגע לבחירות לרשויות המקומיות, הפרקטיקה המקובלת בסיעות רבות היא קבלת הלוואות למימון ביניים לקמפיין מגורמים פרטיים וממועמדים ברשימות.

הטענה ל"שמיטת חוב" למר אביטן, אף אותה יש לדחות מכל וכל. בזמן אמת, לכל הצדדים להסכמי ההלוואה היה ברור שלא יהיה כל חוב עתידי, מפני שהסיעה תקבל מספר מנדטים מספק, והמימון הממלכתי יכסה את כלל הלוואות מימון הביניים. כלומר, במועד החתימה על ההסכמים לא היה כל חוב, ולא נמחל כל חוב, ומכאן שאין בדל של בסיס לטענה ל"שמיטת חוב" שכלל לא היה קיים באותו מועד.

סעיף הסודיות בהסכמים מסוג זה הוא סעיף מקובל, שאין לו כל חשיבות מיוחדת, ומובן שאין כל סודיות בהסכמים מסוג זה שמדווחים באופן שקוף לחלוטין למבקר המדינה ומפורסמים על ידו. כך נעשה גם במקרה זה. 

הטענה שגב' גלבר סברה שמדובר בהסכם "בעייתי" שעשוי להביא "להסתבכות" היא הזויה ותלושה מהמציאות. גב' גלבר לא חששה מדבר, ופעלה בשקיפות מלאה לפי החוק, והראיה – שכלל ההסכמים עם דני ועמיחי אביטן הועברו ודווחו כדת וכדין למבקר המדינה״.

קרדיט צילום תמונה ראשית: שוקי אלישע

אולי תתעניין ב...

תזמורת האופרה אשדוד מציגה: בוקר משפחתי עם פטר הזאב וחיות המוסיקה

מחקרים קובעים, כי למוזיקה קלאסית השפעה גדולה על התפתחות הילדים ושיפור היכולות שלהם מבחינה רגשית, …

29 תגובות

 1. תמי תתביישי לך !!!
  את מי את מייצגת ??
  את הרוע ואת המושחתים שפועלים נגד הלן ?!
  הלן זכה וצחה כשלג וזאת היא הוכיחה לא פעם ולא פעמיים !
  תמי את פשוט מקנה להלן !
  האמת תוכח בבית המשפט בקרוב ואז תאכלי את החצאית
  שלך !!!

 2. הקומבינה האשדודית

  כולם מושחתים…בעיר הפשע והרשע אשדוד!
  חייבים להעיף את כל המושחתים כולל כולם, מראש העיר ועד אחרון הנבחרים…כולם נגועים בשחיתות, גנבה ופשע ❗
  עופו כבר מחיינו אתם הורסים את העיר ❗❗❗

 3. ברור לכולם שזו כתבה מוזמנת ע״י כורמים הרואים בהלן מועמדת ראויה לראשות היעיר ומנסים בכל דרך להפיל את הלן
  העתונאי עדה עבודה שטחית ביותר על כל המשתמע כביכול מתחקיר זה
  אין פה שום קשר בין הון לשילטון ….
  הלוואה שניתנה להלן דני אביון חתום על הסכם לגבי התנאים להחזר ההלוואה
  היום אביון מכחיש שיש הסכם …אק הוא שוכח שהוא חתום כל ההסכם
  עצם העובדה שהעיתונאי כל הכתבה מכוון להון שילטון מעידה על כך שכתבה סו מוזמנת
  והעיתונאי וא כלי שרת בידי אותם כורמים
  בודה וחרפה לדה מרקר

 4. תמי מי מפעיל אותך ?
  בשם מי את פועלת ?
  חברת למושחתים ?
  תתתבישי לך !!!

 5. תמי יקירתי – התביעה כנגדך על הוצאת דיבה ולשון הרע בדרך אליך !!!
  נראה כמה את ״גיבורה״ בבית המשפט ?

 6. התגובות פה מצביעות על כך שנכתבו ע"י אנשיה של הלן גלבר והן מאוד אישיות כלפי העיתונאי שכתב את הכתבה בעוד אתרים נוספים העלו כתבה בנושא והמוביל בינהם דה מרקר. תגובות הנאצה מצביעות על אובדן עשתונות בקרב גלבר ואנשיה שחושבים שהעיתונות תעצום עיניים אל מול התנהלות שאינה ערכית, בלשון המעטה ויתכן שאף הרבה מעבר לכך. במה שונה גלבר ומקורביה המנאצים באופן אישי עיתונאים מאותם בעלי הון וקבלנים שהיא כובלת על התנהלותם???

 7. הבעיה הכי גדולה שאין אלטרנטיבה ללסרי. לחמני אנמי וישן בעמידה, הלן חיה בלהלהלנד ונופלת פעם אחר פעם על טוהר המידות וחוסר מנהיגות ויכולות ניהול וכצנלסון שהוא בכלל שותף של לסרי והחרדים. אין אלטרנטיבה וחייבים דמות רעננה שלא מעורבבת בכל הבלאגן ושיכולה להוביל ציבור וכרגע אין כזו.

 8. תמיד ידעתי שמשהו שם מסריח עלק רוצה להיות ראש עיר בקושי מביאה מנדט. בחירות הבאות היא נמחקת לגמרי זה ברור

 9. אם גם באשדוד היום הפרשה הזו מקבלת סיקור ובמה אז זה אמיתי ולא חרטה

 10. ממש לא מפתיע את מי שמביא מקרוב את הצבועה, המתנשאת המזוייפת – גרבר.
  אני ממש לא תומך לסרי. נהפוך הוא. לטעמי הוא ראש עיר מנותק וכשלון קולוסאלי.
  אבל גלבר הו גלבר.. אסירת זכויות תושבי אשדוד..
  הגברת הכוחנית , התחמנית, המעוותת מנסה בכל מחיר לזכות בשררה, כבוד וכח כדי להגדיםם את שאיפותיה שאינן בשום מקרה זהות לאינטרסים של התושבים.
  מה שקרה הוא מאוד פשוט: גלבר הבטיחה לכאורה, כשתעביר לראדות העיר או לסגנות, מקום בטוח בוועדת בניין ערים לבן האנונימי של בקבלן אביטן. זהו מאוד פשוט.
  כך, יוכל הבן של הקבחן לדאוג לאינטרסים של אבא הקבלן. וכל זאת בחסות ובידיעת הגברת גלבר – לכאורה..
  גלבר מוכיחה שוב ושוב ששקיפות, הגינות זה לא הצד החזק שלה.
  יש להקיא אותה משרות צורכי התושבים. היא דאגה ודואגת אך ורד לצלחת של עצמה. וכל זאת בלשון המעטה.
  גלבר מתאימה להיות חברת מועצה כמו שלסרי מתאים לנגן על טמבור באנדלוסית.
  2 אפסים מנוגדים.
  מגיע לאשדוד יותר . ואחר!

 11. תמי תתחילי לאסוף מזומנים לשלם להלן על הדיבה ולשון הרע שהפצת ללא שום הוכחות או ראיות ….

 12. התקפה מתוזמנת היטב וממומנת כנראה עיי״ עבריינים מושחתים אלה שהרסו את העיר!
  עצוב ומדאיג לדעת איזה אנשים מנהלים פה את העיר ובאיזה שיטות ודרכים חשוכות הם מנסים לשמור על תפקידם.
  נעשה פה באופן קבוע שימוש בפייק ניוז, פרופילים מזוייפים ועיתונות מוטה וממומנת👎
  להלן גלבר – Helen Gelber אני רק יכול לומר יישר כח וכל הכבוד על התעוזה והעמידה על המשמר למען העיר.
  בוז למושחתים ותאבי הבצע🤮

 13. בוז בושה וחרפה לאתר ״ אשדוד היום ״ ולתמי אברהמי שהצטרפה למועדון הלא מכובד של עיתונאי החצר והשופרות של לסרי וחבר מרעיו העבריינים המורשעים- ימים יגידו מיהם העבריינים המודחתים ומי היא לוחמת האמת והצדק ! יש שופטים בירושלים !!!!

 14. תמי אברהמי והאתר דלה ״ אשדוד היום ״ חברה למגזין ולאשדוד און ליין ״ האובייקטיביים ״ בושה וחרפה לך תמי שירדה לביוב

 15. תמי אברהמי העיתונאית הכי ישרה ואמינה וזה שכל נבחרי הציבור בלי יוצא מהכלל לא מרוצים ממה שהיא כותבת עליהם אומר שהיא עושה עבודה עיתונאית מצוינת. מעניין שהמקורבים של גלבר לא מתלוננים על דה מרקר שגם כתבו על מעלליה של הגברת גלבר.

 16. תמי תקבל את שלה כמו שהכתב של דה מרקר יקבל את שלו כל אחד בתורו !

 17. מי זו תמי המטומטמת

  מי זו תמי בכלל ?
  מה היא מבינה במשפטים ?
  מה היא הפכה לשופטת בבית המשפט ?
  יש שופטים בירושלים והם יחליטו מי עבריין ומי צדקת וצחה כשלג !
  את העונש תמי תקבל מהקב״ה !!!

 18. הסכיתו צפו ותהנו משירו המקסים של אריק איינשטיין בשם עיתונאי קטן שלי :
  https://m.youtube.com/watch?v=kU2bMx5RRYs&vidve=5727&autoplay=1

 19. אני קוראת את התגובות הארסיות של תומכי גלבר (נראה שזה תומך אחד שכולנו יודעים במי מדובר) ואני מודאגת. אם לרמה הזו של שיח והשתלחויות קשות וחסרות רסן ומעבר קוים אדומים כנגד גוף תקשורתי במדינה דמוקרטית, מצד הקרובים ביותר לגברת גלבר הרי שאלו הם פניה ופני סביבתה הקרובה. אם אלו הם אלה המתיימרים להיות שומרי הסף שלנו וכך הם לפחות מציגים את עצמם אז כנראה שצריך למצוא דם חדש כי הלן גלבר לא ראויה להיות נבחרת ציבור. אני חייב לציין שיש סביב הלן אנשים מדהימים אך מצד שני, אלו הקרובים אליה ביותר והיא עצמה מתנהלים באופן כוחני ואלים מול העיתונות שחשפה פרשה שמעידה על התנהלות בעייתית מאוד של הלן וכולנו זוכרים שזו לא הפעם הראשונה. אשדוד זקוקה לדם חדש שטוהר המידות הוא נר לרגליו

 20. לתושבת המודאגת ששמה תמי אברהמי

  לתמי היקרה !
  יש שופטים בירושלים והם ישפטו !!!
  את קטונת מלהיות שופטת ותשאי בתוצאות על ביטחונך המופרז . שיקול דעתך המוטעה ויהירותך – על לשון הרע ודיבה משלמים ובמזומן !
  להתראות בבית המשפט – ליצדי , בבית המשפט חורצים גורלות ולא בצהובונים !

 21. לתושבת המודאגת ששמה תמי אברהמי

  לתמי היקרה !
  יש שופטים בירושלים והם ישפטו !!!
  את קטונת מלהיות שופטת ותשאי בתוצאות על ביטחונך המופרז . שיקול דעתך המוטעה ויהירותך – על לשון הרע ודיבה משלמים ובמזומן !
  להתראות בבית המשפט – ליצדי , בבית המשפט חורצים גורלות ולא בצהובונים !

 22. לתושבת המודאגת תמי אברהמי

  במקומך גם אני הייתי מאוד , מאוד מודאגת .
  הכנסת את עצמך לצרה צרורה והלן לא פראיירית !
  שאי בתוצאות !

 23. ההבדל בין הלן גלבר לבין הפוליטיקאים האחרים ( ולכן כולם שותקים ) שהלן גלבר מדווחת על כל ההסכמים למבקר המדינה ואילו שאר הסיעות והפוליטיקאים שומרים על ההסכמים שלהם טמונים בכספות אז מי כאן סוחר בכיסאות ?
  כאמור בית המשפט יחליט והוא יחליט בוודאות לטובת הצדיקה מאשדוד הגב׳ הלן גלבר ואז נראה האם זכייתה של הלן במשפט / בוררות תזכה לכל כך תשומת לב ופרסום ע״י העיתונאים הארציים והמקומיים !

 24. תמי
  בהצלחה נכנסת לחונטה של……
  הרי בסופו של דבר יודע מי קנה אותך
  סוחרת בכיסאות
  מאיפה הבאת את הבטוי סוחרת בכיסאות
  תמי
  לקחת גוינט גרטס ?
  התחלת לזייף

 25. מי עוד נשאר תומך של הגברת גלבר עם ההתנהלות הבעייתית שלה ועם הבריונות של בעלה? ספר לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה!!!

 26. לתמי אברהמי היקרה, תמשיכי לחסוף את האמת בלי לפחד מאף אחד, לא מקבלנים לא מנבחרי ציבור ולא מבני המשפחה שלהם הביריונים שמאיימים עליך בתגובות כמו אחרוני העברינים. האובססיה שלו נגדך בתגובות בפייסבוק ובתגובות כאן והאלימות המילולית נגדך רק מראה כמה את צודקת וכמה חשוב שתמשיכי בעבודה העיתונאית שלך לחסוף את האמת ואת המושחטים. ישר כוח אישה אהובה ❤

 27. שרה כ אוהדת וחברה טובה של הלן

  חברים יקרים ,
  ברצוני לשתף אתכם במחשבותיי בהמשך לכתבות בדה מרקר ובכל המקומונים בנושא של חברת המועצה הלוחמת עו״ד הלן גלבר .
  בוודאי שמתם לב שבכל פעם שכוחה של הלן עולה והלן צוברת כוח ותאוצה באם גורמים חזקים בעלי השפעה ומנסים להכפיש ״ ולתפור״ את הלן .
  שואלים השואלים , מה מעניין את דה מרקר לעשות ״ תחקיר״ על חברת המועצה הלן גלבר מאשדוד ?
  אז דעו לכם שישנם גורמים בכירים וחזקים במערכת העיתון הקשורים לגורמים ובעלי השפעה באשדוד שכולם יודעים במי מדובר והדברים עוד יחשפו בהמשך .
  שימו לב מי מנסה להוריד את הלן ?
  כרישי הנדל״ן כמו ג׳קי בן זקן שהשקיע מיליוני שקלים , שלח מתחזים של חברת ״ בלאק קיוב״ הידוע לשמצה לבצע הקלטות סתר שהקליטו את הלן במשך חודשים רבים ולאחר מכן ג׳קי בן זקן וחבורתו העבריינית ״ בישלו ״ זייפו וערכו את הקלטות ותבעו את הלן בסכום אסטרונומי של 26 מיליוני שקלים ,
  לא פחות !!!
  אותם עבריינים מורשעים ניסו להפליל את הלן בבתי המשפט .
  ומה קרה בסופו של דבר ? הלן ניצחה אותם בגדול הן בבית המשפט המחוזי בב״ש והן בבית המשפט העליון לאחר שערערו על פסק הדין של בית המשפט המחוזי .
  עתה כאשר הלן הוכיחה את צידקתה שוב מנסים גורמים חזקים בעלי השפעה בידיעת בתמיכת ובדחיפת הקומה החמישית בעיריית אשדוד ( לסרי וכנפו יגידו דם לא בעניין , לא מעורבים ולא יודעים במה דברים אמורים ) להלביש על הלן תיק חדש ״ ביטול חובות תמורת כניסה למועצת העיר ״ וללא שום בושה מבלי לבדוק את העובדות לאשורן מכנים אותה ״ סוחרת הכיסאות ״ אז לתשומת ליבכם א) להלן אין ולא היה שום חוב לאף אחד ב) אין בשום מקום התנייה לביטול חוב תמורת מקום במועצת העיר ג) הצד שתובע את הלן , קרי משפחת אביטן – עמיחי ודני מכחישים את הדבר מכל וכל !
  אז כיצד אותם עיתונאים ״ אובייקטיביים ״ כביכול כותבים שהלן ״ סוחרת בכיסאות ״ ? אין בושה ? טיפת צניעות ? ביקורת עצמית לאותם עיתונאים צמאי דם ?
  אני מבטיחה לכם אישית שהלן תוכיח קבל עם ועדה לכולם כאשר ידה על העליונה , אבל אז אותם עיתונאים ״ אובייקטיביים ״ יחרישו וישתקו !!!
  ברצוני לבשר לכם שהגב׳ תמי אברהמי הצטרפה ״ לרשימה המכובדת ״ של אותם עיתונאים / עורכי עיתונים ובעלי שליטה על העיתונים האינטרסנטיים כמו ג׳קי בן זקן ואייל בן שמחון ושלושתם יחד כולל הכתב ״ האובייקטיבי ״ של דה מרקר מר גור מגידו ישלמו על דיברי ההבל , השקר , ההכפשות חסרות השחר , לשון הרע והדיבה בריבית דה ריבית בבית המשפט שזה המקום לחשיפת הצדק והאמת ולא בעיתונות האינטרסנטית הצהובה של דה מרקר והעיתונות האשדודית .

 28. אתם מאמינים שחברת מועצת העיר – עו״ד הלן גלבר מואשמת בהרצת מניות ? עונש שדינו של עד 5 שנות מאסר ! ג׳׳קי בן זקן כריש הנדל״ן חברם של ראש העיר – ד״ר לסרי וממ״ק ראש העיר גבי כנפו הואשם והורשע בהרצת מניות וישב כשנה וחצי בבית הכלא – אתם מאמינים ?
  כפי שנאמר : ״ אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה ״

 29. אתם מאמינים שחברת מועצת העיר – עו״ד הלן גלבר מואשמת בהרצת מניות ? עונש שדינו של עד 5 שנות מאסר ! ג׳׳קי בן זקן כריש הנדל״ן חברם של ראש העיר – ד״ר לסרי וממ״ק ראש העיר גבי כנפו הואשם והורשע בהרצת מניות וישב כשנה וחצי בבית הכלא – אתם מאמינים ?
  כפי שנאמר : ״ אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה ״

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.