הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

האם הקבלן יחיאל אבו כשיר לעמוד לדין בגין מתן שוחד?| מחר ההכרעה

מחר (יום ד׳), תתקבל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע החלטה ביחס לכשירותו של הקבלן יחיאל אבו לעמוד לדין בגין פרשת השוחד בעיריית אשדוד

כבוד השופט דניאל בן טולילה, שופט בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, יקבל מחר (ד) את ההחלטה: האם יחיאל אבו, קבלן הבניין, כשיר לעמוד לדין בגין פרשת השוחד בעיריית אשדוד. נזכיר, כי כנגד יחיאל אבו הוגש באפריל 2017 כתב אישום חמור מאוד ובו הוא הואשם במתן שוחד, פעולה ברכוש אסור והלבנת הון.

להלן כתב האישום המקורי, אשר הוגש בחודש אפריל 2017 כנגד הקבלן יחיאל אבו וגורמים נוספים:

אישום מס' 1 -בית החלמה ליולדות נאשמים: עמרם כנפו (שהיה באותה העת ממלא מקום רה״ע), יחיאל אבו וחברת יחיאל אבו חברה לבניין בע״מ:

 • ואלו הן העובדות, לפי כתב האישום:
 1. הקרקע בגוש 2463 חלקות 10,28  היא קרקע שהייתה בתקופה הרלוונטית לכתב האישום  בבעלות חברת אבו יחיאל חברה לבניין בע״מ שבשליטת ובניהול הנאשם יחיאל אבו.
 1. החל משנת 1998 ייעודה של הקרקע הוא בית החלמה ליולדות. וזאת במסגרת שינוי הייעוד אשר נערך בשנת 1998 שבמסגרתו יחיאל אבו מימש את 37 יחידות הדיור שהיו למגרש זה והעבירן למגרש אחר.
 1. שווי  הקרקע כאשר ייעודה בית החלמה ליולדות, הוא נמוך באופן משמעותי  משוויו בייעוד למגורים.
 1. במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה (מדינת ישראל), במהלך שנת 2004, בעוד עמרם כנפו משמש כחבר מועצה וחבר ועדת המשנה לתכנון ובנייה סיכמו עמרם כנפו ויחיאל אבו ביניהם, בשלב זה בעל פה,  כי כנפו ידאג לשינוי ייעוד הקרקע למגורים ובתמורה לכך, לאחר שהועדה המקומית לתכנון ובניה תאשר להמליץ על השינוי, יקבל עמרם כנפו אופציה לרכישת הקרקע תמורת סכום של  2.1 מליון ₪, הנמוך משמעותית משווי המגרש לאחר שינוי הייעוד למגורים (להלן: "המתת").
 1. בהמשך לסיכום זה, פנה עמרם כנפו בשנת 2004 לאדריכל חיים ורדה וביקש ממנו לקדם את שינויי ייעוד הקרקע למגורים.
 1. ביום 13.7.05 הגיש יחיאל אבו באמצעות האדריכל חיים ורדה בקשה לועדה המקומית לתכנון ובנייה באשדוד (להלן: "הועדה"), לשינוי ייעוד של הקרקע למגורים ובניית 28 יחידות דיור.
 1. ביום 20.7.05 התקיים דיון בועדת המשנה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה ביחס לשינוי ייעוד הקרקע. ועדת המשנה קיבלה את הצעתו של יצחק דרי (אף הוא חבר מועצה בזמנו) להמליץ לועדה המחוזית  לאשר 28 יח"ד למגורים, מהן 10 יח"ד ממאגר מאושר ו 18 יח"ד בדרך של הטלת היטל השבחה. הצעה זו היטיבה את מצבו של יחיאל אבו לעומת המלצת מהנדס העיר לפיה כל יחידות הדיור יגיעו ממאגר מאושר.
 1. בהמשך לאמור בסעיף 4, בתאריך 27.07.2005, שבוע לאחר ששינוי הייעוד אושר בועדה המקומית לתכנון ובנייה התקשרו עמרם כנפו ויחיאל אבו עם החברה בבעלותו, חברת אבו יחיאל חברה לבניין בע״מ, בהסכם בכתב אשר מעניק לעמרם כנפו אופציה לרכישת המגרש תמורת 2.1 מיליון ₪.
 1. ביום 17.8.05 התקיימה ישיבה נוספת בועדת המשנה ביחס לבקשה ובה התבקשה הועדה לאשר תוספת 28 יח"ד בלא הטלת חובה על היזם להשיג יחידות דיור ממאגר מאושר בכלל. עמרם כנפו השתתף בועדה ותמך בבקשת היזם מבלי שהודיע כי יש לו עניין אישי בבקשה. בקשת היזם התקבלה חרף התנגדות מהנדס העיר, שחשש שההחלטה תיצור תקדים בתחום, ומטענה אפשרית של היזם לפטור מהיטל השבחה בשל תנאי הנכס. 
 1. על אף האינטרס הכלכלי הפרטי של עמרם כנפו בקידום הייעוד של הנכס, המשיך כנפו, בכובעו כחבר ועדת המשנה, לקדם את הפרוייקט בכך שהנחה את השמאי דני פרדקין, אשר ערך את השומה המוסכמת, כי שטח כל יחידת דיור ייקבע לפי 150 מ"ר.
 1. בסופו של דבר, קבע השמאי שומה בגין ההשבחה אשר נמוכה משמעותית מהשומה אשר הייתה צריכה להיקבע בהתחשב בנתוני הקרקע.
 1. ביום 6.2.06 חתמו יחיאל אבו והועדה המקומית על שומה מוסכמת על סך 100,000$ ועל תשלום היטל השבחה בגובה 50,000$.
 1. ביום 6.4.06 נחתם הסכם בין עמרם כנפו ליחיאל אבו והחברה שבבעלותו,  לביטול הסכם האופציה, ובסופו של דבר לא זכה עמרם כנפו לתגמול כספי כלשהו בהתאם להסכם הביטול.
 1. חרף ביטול הסכם האופציה, ביום 24.10.06 התקשר עמרם כנפו עם אורי אטיאס בזכרון דברים, לפיו עמרם כנפו ימכור לאטיאס את הקרקע תמורת 980,000 דולר. הסכם זה לא מומש.
 1. ביום 4.7.07 ביצעו יחיאל אבו עם החברה שבבעלותו, פעולה ברכוש אסור בכך שמכרו את המגרש שהושבח עקב השוחד ליצחק אטיאס תמורת 4.4 מליון ₪ וכללו את הרכוש האסור הזה בין הנכסים הלגיטימיים של חברת אבו יחיאל חברה לבניין בע״מ ובכך הסוו אותו והציג אותו כרכוש לגיטימי. ביום 11.2.10 מכר את המגרש יצחק אטיאס תמורת 5.8 מליון ₪.
 1. במעשיו האמורים, קיבל עמרם כנפו, לפי כתב האישום, שוחד מיחיאל אבו ומהחברה בבעלותו,  בעד פעולה הקשורה במילוי תפקידו, בכך שחתם עימם על הסכם לפיו יקבל הטבה כספית משמעותית אם יביא לשינוי ייעוד הקרקע, וזאת במסגרת תפקידו בעירייה.
 1. יחיאל אבו והחברה בבעלותו, במעשיהם, נתנו שוחד לכנפו בעד פעולה הקשורה במילוי תפקידו בכך שנתנו לו טובת הנאה בדמות הסכם האופציה בתמורה לקידומו את שינוי הייעוד. כך לפי כתב האישום.

הוראת החיקוק לפיה מואשמים הנאשמים

 1. לקיחת שוחד- עבירה לפי ס' 290(א) לחוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן: החוק).- לעמרם כנפו.
 • מתן שוחד- עבירה לפי סעיף 291 לחוק. ליחיאל אבו ולחברה בבעלותו.
 • פעולה ברכוש אסור- עבירה לפי ס' 4 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000. ליחיאל אבו ולחברה בבעלותו.
 • הלבנת הון- עבירה לפי ס' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000. ליחיאל אבו ולחברה בבעלותו.

אישום מס' 2- הפרת האמונים בטיפול בפרויקט נחל לכיש- עמרם כנפו בלבד

 1. בהמשך לאמור באישום 1, וחרף ניגוד הענינים המתואר בו, המשיך עמרם כנפו לטפל בתיקיו העסקיים של יחיאל אבו, בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
 1. עמרם כנפו השתתף בישיבות מיום 24.5.07, 5.3.08, 28.5.08 בעניין פרוייקט נחל לכיש 32 אשדוד, בו יחיאל אבו הגיש בקשה לקבל תוספת 16 יח"ד, זאת כאמור, חרף יחסיו הקודמים עם אבו.   
 1. עמרם כנפו נמנע מלדווח על ניגוד העניינים שבו הוא מצוי עם יחיאל אבו, לאור ההיסטוריה העסקית ביניהם, כמפורט באישום 1, וכפי שאף עולה במתואר להלן:
 1. אברהם צישינסקי ויצחק שטיין היו המתווכים בעיסקת מכר הקרקע בין עמרם כנפו לאורי אטיאס, כמפורט בסע' 14 באישום 1. ביום  12.9.10 שוחח עמרם כנפו עם צישינסקי ועם שטיין על ביטול העיסקה בינו לבין יחיאל אבו לגבי הקרקע נשואת אישום 1, וציין בפניהם כי מנע קידומן של 3 תוכניות  אותן ניסה יחיאל אבו לקדם בועדה המקומית לתכנון ובניה.
 1. במעשיו האמורים, הפר עמרם כנפו אמונים במהלך מילוי תפקידו בעירייה, בכך שבמסגרת תפקידו המשיך לעסוק בענייניו של יחיאל אבו, חרף ניגוד העניינים שבו היה מצוי עמו, ואף בכך שסיפר לצישינסקי ושטיין כי הוא עושה שימוש בתפקידו הציבורי באופן המרע את מצבו של גורם פרטי אשר עמו קיים סכסוך עסקי.  
 • הוראת החוק לפיה מואשם עמרם כנפו: הפרת אמונים- עבירה לפי סעיף 284 לחוק.

כאמור, מחר (ד) , כבוד השופט דניאל בן טולילה יכריע בסוגיה האם יחיאל אבו כשיר לעמוד לדין בגין ההאשמות כנגדו בכתב האישום שפורט לעיל.

אולי תתעניין ב...

היכן סגן ראש העיר יחיאל וינגרטן? בחוף הים

היכן נמצא סגן ראש העיר הרב יחיאל וינגרטן, בזמן שהיריבות בין חסידי גור לפורשים מגיעה …

6 תגובות

 1. חתיכת פרשה הייתה פה יחיאל אבו זה רק חלק מימנה ואף אחד לא מדבר עלייה. כולם שותקים.

 2. זה רק קצה הקרחון של של היקף השחיתות בעירייה הרעה הזו…

 3. כל מי שנותן או מקבל שוחד יש לו לב חזק והוא כשיר לעמידו לדין

 4. זה רק קצה הקרחון, מתחת לפני השטח צחי אבו התמים יודע מצוין על איזה צד מרוחה החמאה, תשאלו את חנוך ארליך וכצנלסון 😉

 5. אני בהלם שהעיתונות המקומית לא כתבה על זה כלום, אשכרה אתרוג של כולם, הוא והבן שלו. שאפו לאשדוד היום שמביאים לציבור באשדוד את החדשות בלי פילטרים ומציגים את המציאות העגומה בפועל, בלי אינטרסים ובלי שמור לי ואשמור לך. עיתונות במיטבה 🏆

 6. מה לךךך ולאבו בכלל חתיכת כלום ושום דבר…. עלה עף ברוח…בושהה
  מי שלח אותך? חחח .
  רק הסתה יום וליל בכתבות האלה …
  משפחה לתפארת מלכות מזל שיש לך אותם בעיר המחורבנת הזו שאין לך זכרון … כפויות טובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.