הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

תיאטרון האַבְּסוּרְד: ראש העיר מבטיח להמשיך את פרויקט התחבורה בז׳בוטינסקי. מנכ״ל העירייה: ״יבוצע במסגרת הסכם הגג״

לאור ההבטחה של ראש העיר לעובדי העירייה אתמול במכתב אשר הודלף למערכת, בדבר השלמת העבודות של פרויקט התחבורה על ציר ז׳בוטינסקי, החלטנו במערכת ״אשדוד היום״, לאור פניות רבות למערכת, לחזור לדו״ח מבקר המדינה בנושא פרויקט התחבורה שפורסם רק לפני חודש והמליץ לחייב באופן אישי את ראש העיר ומנכ״ל העירייה בשל הכשלים, בין היתר סביב הקפאת ביצוע ציר ז'בוטינסקי. האם ראש העיר מזלזל באינטליגנציה של תושבי העיר? מי באמת מחליט בעיריית אשדוד? האם זה ראש העיר הנבחר או שמא מנכ״ל העירייה אילן בן עדי שנבחר לתפקידו רק על ידי ראש העיר והוא איננו נבחר ציבור?

לאור פניות של תושבים למערכת ״אשדוד היום״, נדרשנו ״לעשות סדר״ בעניין פרויקט התחבורה ולהעביר לציבור את מלוא הפרטים הידועים לנו עד כה. מה שהקפיץ את תושבי העיר הייתה ההחלטה לפתוח את ציר הרצל, מבלי שיהיו אוטובוסים חשמליים כפי שהובטח בתחילת הפרויקט על ידי ראש העיר וכן מכתב אחד קטן שראש העיר החליט לשלוח ולעדכן רק את עובדי העירייה.

האם מצופה מעובדי עיריית אשדוד לעבוד גם כטוקבקיסטים של פרויקט שנוי במחלוקת, בלשון המעטה? (ההגעה למכתב המודל של לסרי לעובדי העירייה בלחיצת כפתור)

אתמול (שני), החליט ראש העיר לשלוח מכתב רק לעובדי עיריית אשדוד ובו הוא מעדכן אותם, בין היתר, בסיום מה שנקרא בלשונו: שלב א׳ של פרויקט התחבורה ומצהיר, כי ציר ז׳בוטינסקי וציר מנחם בגין (עליו נרחיב בהמשך ובנפרד מכתבה זו) עוד יבוצע.תמוהה לחלוטין ההחלטה של ראש העיר לפנות רק לעובדי העירייה במקום לפנות לציבור כולו, הנמצא בסוג של חוסר אונים ואיפול מידע בנושא פרויקט התחבורה. תאונות הדרכים על ציר הרצל ממשיכות לגבות מחיר דמים, רכוש ונוחיות נסיעה שנכון להיום, הינה בגדר נחלת העבר. האם ראש העיר צפה את ההתנגדות הנחרצת של תושבי העיר לפתיחת ציר הרצל במתכונתו הנוכחית וללא האוטובוסים החשמליים שהובטחו על ידו? האם בפנייתו של ראש העיר לעובדי העירייה, מצפה הוא או מי מטעמו, כי עובדי העירייה יתמכו בפרויקט בפומבי? כך או אחרת, עובדי העירייה הוכיחו בבחירות האחרונות, כי הם רצו שינוי בשלטון הנוכחי ועל כן הפניה דווקא אליהם בנושא זה, לא צפויה להניב לראש העיר את רצונו המסתמן.

בהמשך לפניות רבות למערכת ״אשדוד היום״, החלטנו להעביר את המידע לציבור הרחב בעניין ציר ז׳בוטינסקי והביקורת הנוקבת לה זכו ראש העיר ומנכ״ל העירייה בנושא זה.

עיריית אשדוד החליטה להקפיא את ציר ז׳בוטינסקי ללא אסמכתאות

בהתאם לכתוב בדו״ח מבקר המדינה שפורסם ביולי 2019, ציר ז'בוטינסקי הוא אחד משני צירי הרוחב שאושרו בפרויקט, ואורכו כ-20% מאורך כל צירי ההעדפה לתחבורה ציבורית בפרויקט שאושר. העירייה החליטה, באופן חד-צדדי, להקפיא בפועל את הביצוע של ציר זה, אף שחברת הבקרה המליצה להוציא את צו התחלת העבודה לציר בנובמבר 2016. אין בידי עיריית אשדוד אסמכתאות על תהליך קבלת החלטות בנוגע להקפאת ביצוע הציר. העירייה לא קיימה דיון במועצת העירייה על הנושא ולא קבעה אם החלטה זו זמנית או התקבלה לצמיתות ומהם התנאים לקיומה. כמו כן, העירייה לא בחנה את המשמעויות המשפטיות והתקציביות של החלטתה ואת השלכותיה על תקציב הפרויקט ועל לוחות הזמנים להשלמת הפרויקט. העירייה גם לא העבירה מידע זה למשרד התחבורה ולחברת הבקרה למרות הדרישות החוזרות ונשנות שלהם לקבל נתונים הנוגעים להחלטתה זו. יתרה מזאת, משרד התחבורה וועדת ההיגוי לא קיימו דיון על הנושא ולא פעלו לאכיפת הסכם ההתקשרות עם העירייה.

מבקר המדינה ממליץ לחייב באופן אישי את ראש העיר ומנכ״ל העירייה

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשדוד, כי בניגוד לתשובתה ונוכח הליקויים שפורטו בתפקודם של העירייה והעומד בראשה ושל מנכ"ל העירייה, בכל הנוגע לאישור הגדלת היקפי ההתקשרות עם הקבלנים ושינוי הסטנדרט של משרד התחבורה והשתת העלויות על העירייה, ובנוגע לתהליך אישור התקציב למימון שינוי זה במועצת העירייה ובוועדת הכספים, מבלי שהובהר גובה התקציב ומקורו, על משרד הפנים לבחון אם יש מקום להטלת חיוב אישי על ראש העירייה ועל מנכ"ל העירייה הנושאים באחריות לליקויים.

נוכח הליקויים שפורטו בתפקודם של העירייה והעומד בראשה ושל מנכ"ל העירייה בכל הנוגע לתהליך אישור התקציב במועצת העירייה ובוועדת הכספים, על משרד הפנים לבחון אם יש מקום להטלת חיוב אישי על ראש העירייה ועל מנכ"ל העירייה הנושאים באחריות לליקויים.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אשדוד על כך, שמרכיבים רבים ומרכזיים בפרויקט אינם נמצאים בתחום אחריותה של החברה שעימה התקשרה לניהול הפרויקט, דבר שפוגע בתהליכי התיאום, הפיקוח והניהול הנוגעים לפרויקט בכללותו.

בספטמבר 2016 הועברה לעיריית אשדוד ההרשאה התקציבית לביצוע ציר ז׳בוטינסקי

ציר ז'בוטינסקי הוא אחד משני צירי הרוחב שאושרו בפרויקט, ואורכו כ-20% מאורך כל צירי ההעדפה לתחבורה ציבורית שנכללו בפרויקט שאושר. העירייה הדגישה בהצעתה כי הפיכת ציר זה לציר העדפה לתח"צ יאפשר את שיפור השירות לאזורי התעסוקה ולנמל ואת ההמשכיות של צירי התחבורה הציבורית המזרחיים והמערביים ליצירת תנועה מהירה ורצופה בין החלקים השונים של העיר.
בפנייתה מאוגוסט 2016 למשרד התחבורה קבעה חברת הבקרה, כי לאחר שבחנה את השפעת פיצול צווי התחלת העבודה לצירים השונים, בהיבט של לוח הזמנים הכולל של המכרז, יש להוציא את צו התחלת העבודה לציר ז'בוטינסקי עד שלושה חודשים ממועד הוצאת צווי התחלת העבודות לציר מערבי הרצל וציר בגין, דהיינו עד נובמבר 2016. כאמור, ההרשאה התקציבית לביצוע ציר ז'בוטינסקי הועברה לעירייה כבר בספטמבר 2016.

בישיבה מינואר 17 הוחלט להתחיל את העבודות בציר ז׳בוטינסקי באפריל 17

מהתכתבויות שונות בין נציגי משרד התחבורה והעירייה בשנים 2016 ו-2017 עולה, כי העירייה לא הוציאה צו התחלת עבודה לביצוע ציר ז'בוטינסקי, דבר שגרם לחריגה ולעיכוב. בישיבה מינואר 2017, שבה נכחו בין היתר נציגים ממשרד התחבורה ומעיריית אשדוד, סוכם כי המועד הצפוי לתחילת העבודות בציר ז'בוטינסקי הוא אפריל 2017. במרץ 2017 פנה נציג חברת הבקרה למשרד התחבורה, עם העתק למנכ"ל עיריית אשדוד, וציין כי חברת הבקרה אישרה לעירייה להוציא צו התחלת עבודה לציר ז'בוטינסקי "לפני כשלושה חודשים", אך הצו לא ניתן. חברת הבקרה ביקשה לדעת מהו המועד הצפוי לתחילת העבודות בציר ז'בוטינסקי וכיצד ישפיע מועד זה על לוח הזמנים להשלמת הפרויקט, וכן ביקשה לקבל לוח זמנים כולל להשלמת הפרויקט על כלל תכולתו.

עיריית אשדוד לא העבירה למשרד התחבורה או לחברת הבקרה את הנתונים שביקשו בנוגע למועד תחילת העבודות בציר ז'בוטינסקי והשפעתו על לוח הזמנים של הפרויקט, כפי שהתבקשה.
בפנייה נוספת למשרד התחבורה מאותו חודש הדגיש נציג חברת הבקרה: "נראה כי היחסים בין העירייה והקבלן במשבר. הורדת תכולה [של ציר ז'בוטינסקי מתכולת העבודה של הקבלן] זוהי האופציה הקלה יותר אך היא תפגע לדעתי בטווח ארוך בפרויקט הן בהיבט של לו"ז והן בתקציב ולכן מומלץ לבחון כל דרך ניהולית אחרת על מנת להגיע לסיכומים והבנות מול הקבלן ללא הורדת התכולה". באוקטובר 2017 פנה שוב נציג חברת הבקרה ועדכן בין היתר את נציגי משרד התחבורה כי לא הוצא צו התחלת עבודה לציר, שנמצא "בנתיב הקריטי של הפרויקט".

מנכ״ל העירייה בישיבת מועצה ממרץ 17:״פועלים לבצע את ציר ז׳בוטינסקי במסגרת הסכם הגג״

בישיבת מועצה במרץ 2017 ציין כבדרך אגב מנכ"ל העירייה: "אנו פועלים להעביר את הביצוע של ציר ז'בוטינסקי להסכם הגג ולפנות התקציב במסגרת פרויקט זה כ-17.5 מיליון ש"ח".
העירייה מסרה בתשובתה, כי ביצוע ציר ז'בוטינסקי ימומן בחלקו מתקציב הפרויקט וחלקו האחר ימומן במסגרת הסכם הגג, אך לא פירטה מהו הסכום שיוקצה מכל אחד משני מקורות אלו לביצוע העבודות בציר. כידוע, הסכם הגג נחתם בין ראש העיר לשר האוצר כחלון לפני שנתיים בדיוק (אוגוסט 17) ומאז ועד היום לא נבנתה עדיין אף לא דירה אחת במסגרת הסכם הגג. נציין, כי שמעון כצנלסון, בהיותו יו״ר האופוזיציה, התנגד נחרצות לקיומו של הסכם הגג וטען, כי הוא ״הסכם בחירות״ ותו לא. מעניין יהיה לראות האם כיום, בתפקידו כיו״ר ועדת בניין עיר, יקדם את הסכם הגג או, כפי שאנו רואים היום, יותיר אותו במסגרת עבודה לקראת בחירות ולא מעבר.

בהתאם לנאמר על ידי מבקר המדינה בדו״ח, אמירתו של מנכ"ל העירייה ותשובת העירייה שמהן עולה, כי העירייה אינה מתכוונת לבצע את כל העבודות בציר ז'בוטינסקי במסגרת הפרויקט כלל לא הובאו לדיון בוועדת ההיגוי או לידיעת משרד התחבורה, שהמשיך לדרוש מהעירייה כי תחל בביצוע הציר לאחר שהעביר לה הרשאה תקציבית מלאה לביצועו.

דו״חות הבקרה: ״יש פיגור משמעותי בלוח הזמנים של פרויקט התחבורה גם ללא ביצוע ציר ז׳בוטינסקי״


מסיכום ישיבה מינואר 2018 ומדוחות בקרה שהכינה חברת הבקרה במאי ובאוגוסט 2018 עלה, כי יש "פיגור משמעותי בלוח הזמנים וזאת ללא ביצוע ציר ז'בוטינסקי", והעירייה לא החלה בביצוע הציר למרות התחייבותה לבצע בעת ובעונה אחת את כל צירי ההעדפה.
בדיון ועדת ההיגוי במאי 2018 נקבע כי על חברת הניהול מטעם העירייה להעביר למשרד התחבורה נתונים לגבי "משמעות דחיית הפרויקט בדגש על תשלום על כל חודש דחייה, תשלום בעבור יציאה מהחוזה ללא ביצוע, וכן סיכונים לתביעות עתידיות". נוסף על כך, העירייה תתחייב לקבוע מועדים עדכניים לביצוע הציר ולפרסם מכרז חדש.
בדיון נוסף ביולי 2018, בהשתתפות נציגים מהעירייה וממשרד התחבורה, נקבע כי "באופן חד צדדי העירייה נתנה אישור לעכב העבודות עקב חשש שהקבלן לא יצליח לעבוד בכל האזורים במקביל ולסיים בזמן". בדיון זה שוב התבקשה העירייה להעביר למשרד התחבורה ולחברת הבקרה נתונים שונים במטרה לבחון את המשמעויות המשפטיות של סיום ההסכם מול קבלן ב' והוצאת מכרז חדש לביצוע, וזאת עד אמצע ספטמבר 2018.

גם לאחר שני הדיונים, במאי וביולי 2018, לא העבירה העירייה למשרד התחבורה ולחברת הבקרה את הנתונים שביקשו, ונכון למועד סיום הביקורת טרם הוחל בביצוע ציר ז'בוטינסקי.
עוד עלה בדו״ח המבקר, כי אין בידי עיריית אשדוד אסמכתאות על תהליך קבלת ההחלטה בנוגע להקפאת ביצוע ציר ז'בוטינסקי. העירייה לא קיימה דיון במועצת העירייה על הנושא ולא קבעה אם החלטה זו זמנית או התקבלה לצמיתות ומהם התנאים לקיומה. כמו כן, העירייה לא בחנה את המשמעויות המשפטיות והתקציביות של החלטתה ואת השלכותיה על תקציב הפרויקט ועל לוחות הזמנים להשלמתו. העירייה גם לא העבירה מידע זה למשרד התחבורה ולחברת הבקרה למרות הדרישות החוזרות ונשנות שלהם לקבל נתונים הנוגעים להחלטתה זו.

המבקר העיר בחומרה לראש העיר ולמנכ״ל העירייה על הקפאת ציר ז׳בוטינסקי ללא פירוט תוקף ומשמעויות

משרד מבקר המדינה העיר בחומרה לעיריית אשדוד, לראש העירייה ולמנכ"ל העירייה על שההחלטה החד-צדדית להקפיא בפועל את ביצוע ציר ז'בוטינסקי לא הובאה לידיעת משרד התחבורה, והיא חסרה פירוט מהותי לגבי תוקפה ותנאיה. העירייה לא העבירה למשרד התחבורה ולחברת הבקרה את הנתונים שביקשו ולא קיימה תהליך קבלת החלטות מסודר, לרבות בחינת משמעויותיה של ההחלטה והשלכותיה על לוחות הזמנים ועל מהות הפרויקט, כל שכן קיימה דיון על הנושא במועצת העירייה. הדבר מקבל משנה תוקף נוכח העובדה כי ציר ז'בוטינסקי הוא אחד משלושת צירי ההעדפה לתחבורה הציבורית שנשארו בפרויקט, כך שכל עיכוב בביצוע ציר זה או ביטולו משמעם פגיעה קשה בשלמות הפרויקט.

העירייה החליטה באופן חד-צדדי להקפיא בפועל את ביצוע ציר ז'בוטינסקי בלי שהביאה את הנושא לידיעת משרד התחבורה. העירייה לא העבירה למשרד התחבורה ולחברת הבקרה את הנתונים שביקשו ולא קיימה תהליך קבלת החלטות מסודר.

תשובת העירייה למבקר: בוחנת אפשרות להעביר את ציר ז׳בוטינסקי לקבלן שזכה במכרז או לפרסם מכרז חדש

העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בינואר 2019, דהיינו לאחר מועד סיום הביקורת, היא חתמה עם קבלן ב' על הסכם, ולפיו הוא מוותר על ביצוע העבודות בציר ז'בוטינסקי שנכללו במכרז שבו זכה. העירייה ציינה, כי היא בוחנת אפשרות להעביר את ביצוע ציר ז'בוטינסקי לקבלן א' שזכה במכרז או לפרסם מכרז חדש.

למרות ההחלטה החד-צדדית של העירייה להקפיא את ביצוע ציר ז'בוטינסקי, וכן הפניות של חברת הבקרה למשרד התחבורה בעניין והתרעותיה על השלכות דחיית ביצוע העבודות בציר זה על השלמת הפרויקט ועל לוחות הזמנים, נמצא כי משרד התחבורה וועדת ההיגוי לא קיימו דיון על הנושא ולא בחנו את ההשלכות של הקפאת ביצוע הציר על השלמת הפרויקט. כמו כן, הם לא פעלו לאכיפת הסכם ההתקשרות עם העירייה, גם לאחר שהעירייה לא העבירה למשרד התחבורה ולחברת הבקרה את הנתונים שביקשו במשך חודשים.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה ולוועדת ההיגוי על כך שלא קיימו דיון על הנושא ולא בחנו את ההשלכות של הקפאת ביצוע הציר על השלמת הפרויקט. אפשר שהתנהלותם זו פגעה בקידום הפרויקט והשלמתו במועד שנקבע לכך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.