שכירים במשק? הכתבה הזאת בשבילכם!

אם אתם נמנים עם העובדים השכירים במשק, אתם חייבים לקרוא את הכתבה ולראות מה מצבכם, מבחינת השכר, ביחס לאחרים ובכלל.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוציאה נתונים של השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יוני 2017

על פי נתונים מקוריים – חודש יוני 2017  (ממוצע לחודש)

מספר משרות השכיר היה 3.604 מיליון. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,546 ₪.

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,136 ₪.

בחודש יוני 2017 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 10,546 ש"ח. מספר משרות השכיר עמד על 3.604 מיליון. זאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים.

 משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים, אפריל-יוני 2017

 

שכר ממוצע למשרת שכיר
משרות שכיר (אלפים)מחירים שוטפים (ש"ח)
סך הכלעובדיםעובדיםסך הכלעובדיםעובדים
 ישראליםמחו"לישראליםמחו"ל
שנת 2017
 

יוני

3,815.33,604.0124.610,25110,5465,846
מאי3,782.83,571.3124.09,6539,8966,090
אפריל3,741.93,530.3122.99,80710,0895,793

 

בחודש יוני 2017 מכלל משרות השכיר במשק, 33.6% (1.211 מיליון) נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,546 ₪). מכלל משרות השכיר במשק, 66.4% (2.393 מיליון) נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,546 ₪).

נתוני מגמה בחישוב שנתי

משרות שכיר: נתוני המגמה מצביעים על ירידה במספר משרות השכיר. בחודשים אפריל-יוני  2017 ירד מספר משרות השכיר ב- 0.1% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 0.7% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2017

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים: נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. בחודשים אפריל-יוני 2017  עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-3.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.5% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2017.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים: נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים. בחודשים אפריל-יוני 2017  עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-3.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.4% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2017

נתוני מגמה בחישוב שנתי לפי ענף כלכלי

משרות שכיר (נתוני מגמה): בענף פעילויות בנדל"ן ירד מספר משרות השכיר ב-5.0% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2017 בהמשך לירידה של 4.9% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2017. בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי  עלה מספר משרות השכיר ב- 2.3% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2017  בהמשך לעלייה של 2.8% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2017. בענף החינוך עלה מספר משרות השכיר ב-2.2% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2017  בהמשך לעלייה של 3.7%  בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2017.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (נתוני מגמה): בענף מידע ותקשורת עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-7.5% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2017 בהמשך לעלייה של 3.0% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2017. בענף פעילויות בנדל"ן ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-1.1% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2017 לעומת עלייה של 6.3% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2017.

נתונים לפי  מגזרים – נתונים מקוריים לחודש יוני 2017 (ממוצע לחודש)

בחודש יוני 2017  המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.339 מיליון משרות שכיר (64.9% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 10,540 ש"ח.

במגזר הממשלתי היו 674.6 אלף משרות שכיר (18.7% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 13,112 ש"ח.

במגזר המלכ"רים הפרטיים היו 257.8 אלף משרות שכיר (7.2% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 6,281 ש"ח.

במגזר משקי הבית היו 230.4 אלף משרות שכיר (6.4% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 4,679 ש"ח.

במגזר החברות הפיננסיות היו 102.6 אלף משרות שכיר (2.8% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 17,680 ₪.

#נתונים באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

אולי תתעניין ב...

ועידת השׁוּפוּנִי

כנס בתחום החינוך נערך היום (ראשון) במרכז ״כיוונים״ בעיר, ״וועידת חינוך״ קראו לה מארגניה. נצייין, …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

שינוי גודל גופנים