רובע הנחל:"אכלוס בעוד 6 שנים ולא כל הדירות במחיר למשתכן"|שמחה מוקדמת או צעד בדרך לפתרון מצוקת הדיור?

אתמול, 31/12/18, פורסם באתר רשות מנהל מקרקעי ישראל מכרז לקבלנים וליזמים, אשר עניינו הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה לבניית 1,028 דירות בפארק לכיש הלא הוא רובע הנחל. האם השמחה מוקדמת?

ראשית, עצם היציאה למכרז מטעם רשות מנהל מקרקעי ישראל הינה התקדמות ראויה לציון ולשבח. מתי הדירות יאוכלסו אתם שואלים? גורמים המעורים בפרטים מסרו ל'אשדוד היום', כי לדעתם, "אם הכל ילך כשורה וללא תקלות, האכלוס יהיה בעוד 6 שנים. מה יעשו עד אז צעירי העיר? במציאות בה מחירי השכירות באשדוד מאמירים, כמות הדירות הנוכחית בלתי מספקת וההגירה השלילית גדולה מאוד ועומדת על אלפי צעירים בשנה, אשר נאלצים לעבור לערים אחרות, אין ספק, כי קיים צורך בפתרון מיידי.

נקודה נוספת היא ההבטחה של ראש העיר, כי "כל המחירים בהסכם הגג יהיו במחיר למשתכן", וכעת, במכרז שיצא אתמול, אנו רואים, כי חלק מהדירות לא תימכרנה במחיר למשתכן אלא במחירים שינקבו בהם הקבלנים.

להלן המכרז שפורסם במלואו:

******************* עדכון מתאריך 31/12/2018 **************************

רשות מקרקעי ישראל                                   משרד האוצר                                  משרד הבינוי והשיכון

מרחב עסקי ירושלים                                                                                      מחוז מרכז

 מכרז "מחיר למשתכן"                                                                                                            

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה

לבניית 1,028 יחידות דיור ב- 3 מתחמים

בבנייה רוויה  ומסחר בפארק לכיש באשדוד

מכרז מספר ים/520/2018_

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), ומשרד הבינוי והשיכון (להלן:"המשרד") מזמינים בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש וחוזה בנייה עם המשרד, בגין השטחים  שפרטיהם ואפשרויות הבניה עליהם בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:

כפי שרואים ובניגוד למובטח, לא כל הדירות יהיו במחיר למשתכן

מחיר מקסימום למ"ר דירתי וגובה ערבות לקיום ההצעה יפורסמו בחוברת המכרז.

התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי עבור דירות מחיר למשתכן.

התמורה המופחתת עבור הקרקע (תפורסם בחוברת המכרז) הינה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1572 מיום 28.10.2018 על פיה ניתנת הנחה עבור יח"ד המיועדות להימכר לזכאים, והכל בכפוף לתנאי המכרז.

על המגרשים חלה תוכנית תמל/1062, יעוד המגרשים הינו בניה רוויה למגורים, יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

מובא בזאת לידיעת המציעים כי נגד החלטה על אישור תמ"ל 1062 נשוא המכרז, מתנהלות עתירות מנהליות עת"מ 31732-7-18 עת"מ 33424-7-18 עת"מ 35068-7-18 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בשבתו כבית המשפט לעניינים מינהליים, שהדיון בהן אוחד.

ככל שתתקבל עתירה אחת או יותר יכולה התכנית נשוא מכרז זה להשתנות או להתבטל ובהתאם יעודכנו תנאי המכרז.

חוברת המכרז ניתנת להורדה והדפסה ללא תשלום מאתר האינטרנט של הרשות החל מיום 31/01/2019

את חוברת המכרז ניתן לקבל ללא תשלום, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר האינטרנט. במשרדי רשות מקרקעי ישראל, רח' יפו 216 בנין שערי העיר, ירושלים,       טלפון 02-5318888, בימים ב',ד' 13:00-8:00, ב' 17:30-16:00.

לתשומת לב הציבור: המכרז מיועד ליזמים/קבלנים/חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור.

באשר לזכאים (רוכשי דירות): מידע בדבר ההגרלות יפורסם בהמשך.

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח א' לחוברת המכרז, בצירוף מסמכים רלוונטים כמתחייב מתנאי המכרז.

בנוסף, לכל הצעה יש לצרף פקדון בערבות בנקאית/ערבות מחברת ביטוח בלבד בסכום אשר יפורט בחוברת המכרז. מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 04/03/2019  בשעה 12:00 בצהרים.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים – מסיבה כלשהיא – לא תדון.

פרסום זה הינו לידיעה בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את הרשות והמשרד בכל צורה שהיא, לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו. התנאים המחייבים הם אלה אשר יופיעו בחוברת המכרז על כל נספחיה.

על המציעים להתעדכן באתר הרשות בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

אתמול , 31/12/18, כתב ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי פוסט בעניין היציאה למכרז של רמ"י:

הפוסט שהעלה ד"ר יחיאל לסרי אתמול, 31/12/18. שמחה מוקדמת?

אולי תתעניין ב...

בתושייה ובמהירות: המציל דודו כהן הציל אדם מטביעה בחוף מי-עמי

צוות המצילים בחוף מי-עמי הצילו במהלך השבת אדם מטביעה בחוף מי-עמי. המציל דודו כהן רץ …

תגובה אחת

  1. כאשר בדקתי בטלפון עם עיריית אשדוד לגבי רובע הנחל, נאמר לי כי זה לא בשטח השיפוט שלה ואין תוכניות שקושרות את עיריית אשדוד עם רובע הנחל. יש לציין כי הבדיקה נעשתה ב 2018

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

שינוי גודל גופנים