הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

עובדת עירייה בכירה שולחת הודעות לעובדי עירייה להגיע לכנס הפוליטי הערב

הערב, יושק מטה הבחירות של יחיאל לסרי – ראש העיר. כידוע, חל איסור על עובדי עירייה לקחת חלק כלשהו בפעילות פוליטית, הקשורה לבחירות

למערכת "אשדוד היום" הגיעה דוגמא של הודעה, אשר נשלחה על ידי עובדת עירייה בכירה, עם ההזמנה להגיע לכנס הערב.

"היא לא הסתפקה בהודעה והתקשרה וביקשה שנגיע עם בני המשפחה לשנו לכנס הערב", אמרה לנו עובדת עירייה והיא לא היחידה.

בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, חל איסור לעובדי עירייה לקחת חלק בפעילות פוליטית כלשהי, בוודאי כאשר הדבר קורה סמוך למועד הבחירות, כמו עכשיו.

דוגמא להודעה שנשלחה היום:

היועץ המשפטי לממשלה הוציא עדכון לקובץ הוראות של פעילות מפלגתית של עובדי רשויות מקומיות בשנת 2012 וכך הדברים הכתובים בו, באופן מפורש למדי:

באשר לאיסורים העוסקים בשימוש בכוח המשרה ובכוח השררה לקידום מטרות זרות, לרבות פוליטיות, דומה, כי הפרתם נכללת במסגרת הדין הפלילי הכללי.
לגבי השתתפות בתעמולת בחירות לכנסת או בתעמולת בחירות בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות, נקבע, בין היתר, איסור פלילי קונקרטי על עובד רשות מקומית, שהוא בעל סמכות מנהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לקחת חלק בתעמולת בחירות לכנסת או לרשות המקומית.
המונח תעמולת בחירות אינו מוגדר בחוק, והוא מתפרש לפי מכלול הנסיבות, לרבות עיתויה ותכנה של הפעילות. כך, למשל, עובדי רשות מקומית אינם רשאים להרצות או לארגן חוגי בית לקראת הבחירות . 
עוד יודגש בהיבט הפלילי, כי תעמולת בחירות המתבצעת בשעות העבודה ותוך שימוש בנכסי או הרשות המקומית, עלולה להוות גם עבירה על הוראות סעיף (א') לחוק המפלגות.

אחריות משמעתית

פעילות של עובד רשות מקומית הסוטה מהמגבלות החלות עליו בעניין פעילות פוליטית, תהווה ,ככלל עבירת משמעת לפי סעיף כי עובד רשות מקומית אשם בעבירה משמעת אם "התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו" . 
בנוסף, הדגיש היועץ המשפטי לממשלה, כי האחריות המשמעתית יכול שתהיה רחבה יותר מהאיסור הפלילי. כך למשל, יכול שתוטל אחריות משמעתית על עובד ברשות מקומית העוסק בתעמולת בחירות, וזאת אף אם הדבר אינו נכלל בגדר האיסור הפלילי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.