הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

משרד החינוך מגיב לדו״ח הביקורת החריף של מבקר המדינה

מבקר המדינה הוציא דו״ח חריף על משרד החינוך לעניין התנהלות המערכת החינוכית בתקופת הקורונה. המטרה: ללמוד ולהפיק לקחים ולא לחזור על טעויות העבר. כעת, משרד החינוך מגיב לדברי הביקורת

במשרד החינוך מחזקים את דברי המבקר, אשר מתייחסים לאובדן ימי הלימוד הרבים של תלמידי מערכת החינוך, ובכלל זה למספר ימי הלימוד המועטים של ישראל ביחס למדינות העולם לאורך הקורונה בשנה וחצי האחרונות. דבריו אלה של המבקר רק ממחישים ומחזקים את החלטת המשרד  לפעול בנחישות כדי להפעיל את שנת הלימודים החדשה (תשפ"ב) עם מקסימום של ימי לימוד באופן פיזי, כך שיבטיחו שמירה על רצף ושגרת לימודים, לצד חיזוק החוסן הרגשי של תלמידי ישראל. מתווה הלימודים של השנה גובש בשיתוף עם משרד הבריאות והוא מהווה בשורה בעבור התלמידים וההורים. המשרד ינקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי להבטיח להם שבית הספר או הגן יהוו בעבורם עוגן משמעותי, תוך שמירה על בריאותם ומוגנותם. 

במשרד מוסיפים, כי הערות המבקר מתייחסות לשנים עברו, והמשרד למד זה מכבר חלק מהן. לקראת השנה החדשה, הוא אף התחיל לגבש תכניות עבודה שתצאנה לדרך בתקופה הקרובה. חלק אחר מן ההערות כבר תוקן ועבר שינוי.

להלן סטטוס התשובה של משרד החינוך בכל אחד מן הנושאים:

1.      תרגול לקראת חירום

מניתוח הנתונים שבידי המשרד עולה, כי בסיום התרגיל בשנת 2020, יותר מ- 80% מתלמידי ישראל ביצעו את התרגיל בכל היבטיו. אין ספק שנתון זו אינו מספק, ולכן המשרד יפעל להמשיך ולשפרו. על זה יש להוסיף, כי תקופת הקורונה ביססה תשתיות והרגלי לימוד שבאו לידי ביטוי במבצע שומר החומות. בתי הספר עשו מעבר מהיר והצליחו לשלב לימוד מרחוק.

אשר לתלמידים בחברה החרדית, יצויין כי הם מבצעים את התרגול בהתאם לאורחות החיים שלהם, בין היתר, באמצעות מכשירי הטלפון או אתרי אינטרנט או ערוצי רדיו ייעודיים.

2.      ימי לימוד בקורונה

כאמור, המשרד תומך בדברי המבקר. הוא הפיק את הלקחים משנת הלימודים הקודמת, ולכן הוא קבע כי שנת  הלימודים הנוכחית תתקיים בסימן של רציפות, ושמירה על שגרת הלימודים של ילדי ישראל, תוך צמצום ימי הבידוד של הילדים בהתאם לתכנית שנבחנת במשרד הבריאות. לאור זאת, מתווה הלימודים הנוכחי מתבסס על למידה פיזית של תלמידים בבית הספר כדי להבטיח את צמצומם של הפערים הלימודיים, הרגשיים והחברתיים שהם צברו.

3.      למידה מקוונת ולמידה לא מקוונת

בהתייחס לסוגיית איסוף נוכחות התלמידים, אומרים במשרד, כי הוא שוקד על בניית מערכות איסוף נתונים מותאמת.

4.      שימוש באתרים של ספקים

כדי להבטיח את השתתפותם בלמידה המקוונת של תלמידים מרקע כלכלי חברתי נמוך, דאג המשרד לחלק להם מחשבים ניידים עם פס אינטרנט, כדי לאפשר גם לתלמידים באזורים שאינם מחוברים לרשתות, לקחת חלק פעיל בשיעורים.  לצד זה, המשרד ערך השתלמויות והכשרות לכ- 180,000 עובדי הוראה כדי לתת בידיהם כלים עדכניים ולשם הנגשת החומר המקוון לתלמידים. 

5.      לתלמידים החרדים חולקו כ-64,000 טלפונים סלולאריים עם חבילת תקשורת כדי לתת להם את המענה הלימודי הנדרש להם. לצד זה, כ-4,329 בתי ספר קיבלו תקציבים להצטיידות באמצעים דיגיטליים מתקדמים או שדרוג והתקנת תשתיות לאינטרנט מהיר ולרשת אלחוטית בית ספרית (בתוכם כ-650 מוסדות במגזר החרדי). בתי הספר הללו כוללים גם את אלה הנמנים על עשירונים נמוכים והם נועדו להנגיש לתלמידים חומר מקוון גם בתוך בית הספר.

6.      מערכת השידורים הלאומית

ההיערכות למערכת השידורים, נעשתה עוד לפני פרוץ הקורונה, כדי לאפשר לבתי ספר לצפות בשידורים מוקלטים, כמענה משלים, בפרט באזורים גיאוגרפיים מסוימים שלעתים נאלצו ללמוד בהם מרחוק. מאז המשרד אכן פעל לטייב, לשפר ולפתוח ערוצי לימוד מקוונים נגישים אחרים. 

7.      מעורבות הורים בלמידה מרחוק

כאמור, המשרד מחזק את דברי המבקר. הוא הפיק את הלקחים משנת הלימודים הקודמת, ולכן הוא קבע כי שנת  הלימודים הנוכחית תתקיים בסימן של רציפות, ושמירה על שגרת הלימודים של ילדי ישראל, תוך צמצום ימי הבידוד של הילדים. לאור זאת, מתווה הלימודים הנוכחי מתבסס על למידה פיזית של תלמידים בבית הספר כדי להבטיח את צמצומם של הפערים הלימודיים, הרגשיים והחברתיים שהם צברו. המתווה נועד למנוע בידודים ככל שניתן וכן צמצום של למידה מרחוק. מתכונת זו נועדה למקד את הלמידה בבתי הספר ולא בבתים על ידי ההורים.  

8.      נשירת תלמידים

מיד לאחר הגל הראשון, המשרד פעל כדי לאפשר למסגרות מב"ר, אתג"ר, מח"טים, מפתנים, קידום נוער הילה, מרכזי חירום, חסות הנוער והמועדוניות, לקיים למידה פיזית במוסדות החינוך גם בתקופת הסגר. כל אלה הוחרגו בתקנות הקורונה כדי לשמר את הקשר החינוכי-טיפולי עם אותם תלמידים המצויים בסיכון הרב ביותר לנשירה.

יצויין כי המשרד לא ניטר נשירה גלויה וסמויה וכי בכוונתו לפעול לאיתור והחזרה של נושרים אל מסגרות החינוך.

9.      בחינת הפערים באמצעות הערכה חיצונית

בשנה הקרובה יערוך המשרד מבחן מיפוי ארצי בשפת אם קריאה בקרב כלל תלמידי כיתות ד'. המיקוד בשפה התקבל בשל חשיבותו הרבה והשפעתו על הלימוד במקצועות דעת אחרים. במקביל, הוא יעביר סקר שייבחן היבטים רגשיים וחברתיים בקרב תלמידי כיתות ה-יא. הנתונים יסייעו למשרד למקד את המענים שיש לתת בכל מקום ומקום.

10.  מפגשים במרחבים פתוחים

המשרד הסדיר סוגיות משפטיות שיאפשרו קיום פעילות הפגתית בשטח הפתוח, לרבות הסדר ביטוחי עבור צוותי החינוך שנפגשים עם תלמידים מחוץ למוסד החינוכי. בנוסף, המשרד דאג להסעות לפעילויות במרחבים החיצוניים לתלמידים הזכאים להסעות, כדי להבטיח את השתתפותם בפעילות. 

11.  הכשרת מורים

המשרד הכשיר את מרבית המורים ללמידה מרחוק בהיבטים פדגוגיים ורגשיים. עם זאת, אין ספק שיש להמשיך לטפח, להשקיע במשאב היקר שיש במערכת, אנשי החינוך, ולכן המשרד ממשיך לשקוד על פיתוחם המקצועי ולתת בידיהם את הכלים והמשאבים הנדרשים לקיים למידה המותאמת לעידן החדש. 

12.  בחינות הבגרות

עם כניסתה לתפקיד הצהירה שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון, כי אחד הנושאים שהיא תשים עליהם דגש רחב הינו בחינות הבגרות ובכלל זה שינוים, התאמתם לאתגרי המאה – 21 וצמצומם. לאור זאת, בימים אלה שוקד המשרד על הנושא.

בעניין זה עוד יצויין כי המשרד הודיע זה מכבר כי בשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ב) וזו שלאחריה (תשפ"ג) תהיה בסימן של 5 בגרויות חיצוניות בלבד.

13.  חקירות אפידמיולוגיות

משרד החינוך מייחס חשיבות רבה לשיתוף הפעולה עם משרד הבריאות, לאור זאת בימים אלה המשרדים עובדים בשיתוף פעולה, וכיום ממשקי העברת המידע הוסדרו וחלקם האחר מצוי בהסדרה. יצויין כי גם מתווה פתיחת שנת הלימודים בהיבט של הקורונה גם הוא נבנה כולו בשיתוף עם משרד הבריאות.

תמונה ראשית מתוך pixabay

אולי תתעניין ב...

המטח האחרון: נפילה בשטח פתוח באשדוד

״עלות השחר״, היום השלישי- אזעקה בשעה 15:20 ברחבי העיר, יירוטים באוויר על ידי סוללת כיפת …

תגובה אחת

  1. הפוטנציאל קיים וכן האנרגיות החיוביות… עם זאת את חייבת ללמוד ולהסיק מסקנות מהבחירות האחרונות ולנתב לכיוון אחר בתוך העשיה למען אשדוד… זה הזמן לסינרגיה ולהצטרף לחלק הגדול שבתוכו…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.