הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

משרד החינוך החליט להקפיא את פרסום ציוני מבחני המיצ"ב; במקביל נבחן מודל חדש

מבחני המיצ"ב מודדים, מדי שנה, את רמת בית הספר מבחינה לימודית ומבחינת אקלים חברתי-סוציאלי. מבקרי המבחנים הללו טוענים, כי הצוות הפדגוגי בבית הספר דואג לציונים יותר מאשר לרמה האמיתית בבית הספר ולאקלים הלימודי בכללותו. לא פעם הועלו טענות, לפיהן תלמידים חלשים יותר מונחים על ידי צוותי ההוראה שלא להגיע כלל ביום המבחן או, במקרים מסוימים, אף מודרים אותם תלמידים חלשים לחדרים צדדים בבית הספר באמתלות שונות בגינן הם לא צריכים לעבור את הבחינה.

משרד החינוך פרסם הערב הודעה, לפיה החליט להקפיא את פרסום ציוני מבחני המיצ"ב בבתי הספר. המשמעות: נתוני תשע"ח ברמה הבית ספרית לא יפורסמו בשלב זה. במקביל, המשרד בוחן מודל פרסום חדש

משרד החינוך מודיע היום (ב'), כי הוא מקפיא בשלב זה את נתוני המיצ"ב של בתי הספר לשנת הלימודים תשע"ח, כשבמקביל הוא ייבחן מודל פרסום חדש.

במשרד החינוך מצייני, כי מבחני המיצ"ב מהווים כלי חשוב והכרחי לניהול מערכת החינוך וקידומה. תוצאות בחינות המיצ"ב מספקות למשרד בסיס נתונים, המשמש אותו בניהול המערכת ובפיקוח אחר רמתה של מערכת החינוך והתקדמות, ובכלל זה קביעת מטרות ויעדים לעבודה עם כלל בתי-הספר ועם אוכלוסיות מאותרות, וכן תשתית לתִעדוף השקעת המשאבים ולמתן מענה מותאם לכל מוסד חינוך לפי צרכיו ומוקד מטרותיו, כלי למעקב אחר אפקטיביות תכניות והקצאת תקציבים שהוחלה ועוד.

משרד החינוך מכבד ומקיים את פסקי הדין הניתנים על-ידי בית המשפט והוא אף קיים את פסק הדין מעת התקבל על ידי בית המשפט העליון. עם זאת, מאז ניתן פסק הדין של ערכה זו, מצביע המשרד על פגיעה של ממש בתפקוד התקין של מערכת החינוך כתוצאה מפרסום תוצאות מבחני המיצ"ב ברמה הבית-ספרית. עקב הפרסום חלה פגיעה בתהליכי הוראה ולמידה, פגיעה בתלמידים ובמורים ופגיעה חמורה במהימנות המבחנים של שכבת ה' בשנת הלימודים התשע"ח במקצועות מתמטיקה ואנגלית.

על רקע כל אלה פנה משרד החינוך למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי), על מנת לבחון אפשרות להפסקת פרסום תוצאות המיצ"ב לפי חתך בית-ספרי, תוך התייחסות  להוראות הדין ולפסיקת בית המשפט העליון. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר רז נזרי, קיים דיון בנושא בהשתתפות מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, וגורמי המקצוע ממשרדנו, וכן גורמים בכירים רלבנטיים בפרקליטות המדינה ובמחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

בדיון זה הוצגה עמדת משרד החינוך לפיה, התופעות המתוארות מלמדות, כי חל שינוי נסיבות מהותי מאז פסק דינו של בית המשפט העליון שהורה על פרסום תוצאות המיצ"ב, שכן כיום ניתן להצביע על פגיעה בפועל בתפקודה של הרשות המינהלית, קרי – בתפקוד מערכת החינוך, ואף ניתן להצביע על חשש ברמת וודאות קרובה להמשך פגיעה במערכת החינוך כתוצאה מהפרסום. זאת, על אף צעדים מינהליים ופדגוגיים שנקט משרד החינוך בכדי למזער את הפגיעה והסיכונים שנובעים מפרסום מבחני המיצ"ב.

לאחר הדיון ובחינת הדברים, קיבל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה את עמדת משרד החינוך ויתר הגורמים הרלבנטיים, לפיה נוכח התפתחות הדברים לאורך השנים מאז ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון, חל שינוי נסיבות משמעותי המשליך על מערך האיזונים שבין זכות הציבור לדעת לבין הצורך למנוע פגיעה בתפקוד הרשות המינהלית, משרד החינוך, ומחייב בחינה מחודשת של הנושא בכללותו.

מתוקף תפקידו, ומתוך אחריות אמיתית לתפקוד מערכת החינוך, בכוונת משרד החינוך לערוך בחינת עומק מחודשת אשר תכלול, בין היתר, בחינת שינוי במתכונת הבחינה והפרסום.  בחינה זו תיערך על ידי צוות מקצועי שימונה על ידי מנכ"ל משרד החינוך. במסגרת בחינה זו ישמע הצוות, בין היתר גם את הציבור וכן גורמים רלוונטיים לנושא. בהתאם לכך, משרד החינוך יפעל למינוי הצוות בהקדם האפשרי ולהגשת המלצותיו בטווח זמן סביר בנסיבות. כאמור, נוכח שינוי הנסיבות שחל מאז ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בסוגיה, ועל דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ישהה משרד החינוך לעת הזו את פרסום תוצאות המבחנים ברמה הבית ספרית.

תמונה מתוך אתר PIXABAY

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.