מכתב קלינאיות התקשורת על העברת הילדים המיוחדים לבי״ס: ״החלטה פזיזה על חשבון גבם של מיעוט״

קבוצה של קלינאיות וקלינאי תקשורת ביקשו להביע את תמיכתם במחאת ההורים לילדים המיוחדים, שהוחלט להעבירם לכיתות בתוך בתי הספר הקיימים.

המחאה התחילה ביום חמישי, לאחר שבישיבת המועצה שהיתה ביום רביעי, לא קיבלו ההורים מענה כפי שציפו לו. מאז יום חמישי והיום, ניצבו חלק מההורים עם ילדיהם במטה להביע מחאה מול לשכת ראש העיר, כאשר הגיעו לשם ליום שלם, עם ילדיהם.

במכתב קלינאיות וקלינאי התקשורת, מביעים הם הסתייגות מההחלטה ובין היתר נכתב: ״אנו רואים בהחלטה זו החלטה פזיזה, אשר מוצאת את הפתרון הקל, הנוח, המהיר והחסכוני על חשבון גבם של מיעוט תוך הישענות על אוזלת היד שלהם״.

להלן מכתב הקלינאיות וקלינאי התקשורת במלואו:

8 ביולי 2018
אנו קלינאי תקשורת העובדים עם ילדי אשדוד והסביבה במסגרות שונות, כולל ילדי גני החינוך המיוחד באשדוד, מעוניינים להביע את הסתייגותינו מהחלטת עיריית אשדוד על העברת גני החינוך המיוחד ממבניהם.
לאחרונה עיריית אשדוד החליטה על העברת גני חינוך מיוחד לתוך בתי ספר. מדובר באשכול גנים המונה כ-011 ילדים בגילאי 3-6 ונראה כי היד עוד נטויה.
בכתבתו של עפר לבנת מתוך "מעריב" בתאריך 5 ביולי 2018 נכתב: "מעיריית אשדוד נמסר כי בשבוע שעבר, ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ישב ארוכות עם נציגות ההורים ולקח על עצמו לבחון באופן אישי את הפתרונות שהוצעו. ביום ראשון, כמובטח, סייר ראש העיר בכל מוסדות החינוך כשהוא מלווה בצוות המקצועי, על מנת לבחון את התאמת ההצעות לייעודם כגני ילדים… בסיום הסיור הנחה ראש העיר שלא לאכלס שתי כיתות אשר לא עמדו באופן מלא בציפיות שלו ולהן יאותר פתרון חלופי. יתר הכיתות נמצאו מתאימות לייעודן והן תעבורנה שיפוץ יסודי." כאנשי מקצוע ומטפלים, המכירים היטב את הילדים וצרכיהם אנו רואים בהחלטה זו החלטה פזיזה אשר מוצאת את הפתרון הקל, הנוח, המהיר והחסכוני על חשבון גבם של מיעוט תוך הישענות על אוזלת היד שלהם.
אנו חשים כי גם לאחר ניסיון להתאמת הכיתות החדשות, שיקולים רבים לא הובאו בחשבון ויש לתת עליהם את המענה והדעת. ללא התאמה אמיתית, מחושבת ורציונלית של המבנים המיועדים, אנו קוראים בקול גדול להישארות הילדים במבנים הקיימים השומרים על איכות, התפתחות ופרטיות הילדים ובני משפחותיהם.
לילדים המיועדים לגני החינוך המיוחד קשת של קשיים מתחומים שונים ברמת מורכבות משתנה. להלן מספר דוגמאות:
 קשיים שפתיים- קשיים בהבנת שפה או בקריאת מצבים וסיטואציות יומיומיים.  קשיים ביכולות הבעה ו/או מובנות דיבור ירודה.  קשיים במוטוריקה עדינה וגסה- למשל קושי בטיפוס מדרגות, קשיים בהליכה וריצה.  קשיי התארגנות במרחב ותפקודי עצמאות יומיומיים.  קשיים רגשיים- קושי במעברים, קשיי פרידה והסתגלות, קשיים ביצירת אמון והדדיות.
לכל מאן דבעי,
 קשיים ביכולות הוויסות העצמי- לעיתים נזקקים למרחב בטוח בו ניתנת האפשרות להתווסת או לוויסות מותאם, למשל במענה של חצר הגן ללא ילדים נוספים או בליווי סייעת/מטפלת.
כמובן שישנם קשיים רבים נוספים שלא פורטו בשל השוני והמורכבות המשתנה והאינדיבידואלית בין ילד וילד. מטרת מסמך זה הינה הצגת שיקולים רלוונטיים להחלטה על העברת הילדים למבנים חלופיים בתוך בתי ספר עליהם יש לתת מענה הולם וראוי:
0. מיקום חצר מותאמת- בניסיון להתאמת חצר מותאמת ונפרדת מחצר בית הספר היא וודאי תהיה חצר מרוחקת. ברירה זאת בפני עצמה הינה הרעה משמעותית מהקיים והאלמנטרי. כיום כל כיתת גן בין אם בחינוך רגיל ובין אם חינוך מיוחד מצוידת בחצר סמוכה המאפשרת חלל שלם
ובטיחותי לילדי הגן. כשזכות בסיסית זאת תמנע מהם, הילדים ידרשו במעבר בשביל גישה וליווי של צוות הגן בהגעה אליו. דבר זה מונע את הבטיחות הבסיסית, הפרטיות ואי ההיחשפות בעל כורחם אל ילדים אחרים וכן את היכולת לעצמאות בסיסית בעולמו של ילד.
8. פעילות ומתקני החצר- יש צורך בהתאמת מתקנים ובאכיפת שמירה על המתקנים היקרים של הילדים מפני יצרם הטבעי לעיתים של הילדים הבוגרים בבית הספר. וכן בזמן הפעילות עצמה הילדים יחשפו להמולה, רעש וצעקות, גם אם לא תהיה מסונכרנת עם הפסקות הילדים האחרים.
3. מספר חדרי טיפול- גני החינוך המיוחד ידועים במתן טיפולים פרטניים והקבוצתיים של אנשי המקצוע. על מנת לאפשר זאת מבלי לפגוע בהתנהלות הרגילה של הגן, נדרשים מספר חדרי טיפול. באם יהיה חדר טיפול אחד באותו יום שבו מגיעים שני אנשי צוות כי זהו יום ישיבת צוות, הרי שעתה ההתנהלות צריכה להתאים למבנה ולא המבנה מותאם להתנהלות. הדבר יבוא לידי ביטוי בהפחתה או שינוי של הטיפולים להם זכאים הילדים שלא מתוך סדרי עדיפויות מקצועיים או אינטרסים ראשוניים. יש לוודא ולבדוק האם המערך הבית ספרי מספק חדרי טיפול מצוידים
ומותאמים וכמה כאלו לכל כיתת גן.
4. מיקוםחדריהטיפול-עלפיעדויותובדיקה,כמוגםהחצר,חדריהטיפולאינםצמודיםוסמוכים לגן. דבר זה שוב גוזל זמן מעבר, דורש ליווי בטיחותי וחשיפה שלא מתוך בחירה אל המולה, רעש לצד ויתור על הפרטיות של הילדים ובני משפחותיהם.
בנוסף, מדובר בילדים רכים, לעיתים הן בשל גילם והן בשל קשייהם, הם מאוד מתקשים עם מעברים, בין אם על רקע הקושי ומרכיבים רגשיים ובין בשל קשיי מוסחות. קשיים אלו יבוא לידי ביטוי בזמני מעבר ארוכים שיגזלו מזמני הטיפול, לעיתים צורך בליווי איש צוות נוסף שיעדר
מרצף היום השוטף של הגן וכן בטלטלה רגשית עבור הילד. מעברים אלו אף עלולים להשפיע על פניות הילד לטיפול ומכאן על איכותו.
5. מבנה גני- להתנהלות של גן קיימים צרכים בסיסיים. לגן יש מטבח ושירותים סמוכים, יש חלל רחב המאפשר גיוון פעילויות ופינות משחק מגוונות. אלו שומרים על רצף יומיומי ומאפשרים התפתחות טיפיקלית. בבתי הספר, הגנים מוותרים על זכות בסיסית זו של שירותים ומטבח
צמודים וכן עוברים למבנים קטנים יותר משמעותית בעוד הציוד הנדרש להתנהלות סדר היום בגן וגודלו נותרים בעינם. זוהי פגיעה בזכותם הבסיסית למבנים רגילים המאפשרים גדילה צמיחה והתפתחות.
6. שירותים- בהמשך להתייחסות לכך שהשירותים לא יהיו בסמוך לגן, יציאה לשירותים תידרש בכל פעם ביציאה של סייעת מהגן לזמן ארוך יותר מרצף היום בגן. דבר זה יהווה פגיעה משמעותית בילדי הגן האחרים. כמו כן יציאה לשירותים המשותפים של כלל בית הספר הופכת את הילדים לפגיעים יותר משמעותית וחשופים יותר, בעיקר עבור ילדים שאינם גמולים, בתהליכי גמילה או קשיים אחרים.
7. צלצולים- אומנם נשמע שזה יכול להיות נושא פעוט אבל בוא ננסה לדמיין אותנו חיים בשגרה שלנו תחת שני צלצולים רועמים בשעה. מדובר בילדים הרגישים לרעש ושינויים, לעיתים עם מוסחות גבוהה או קשיי וויסות חושי אשר הצלצולים יכולים להוות כל פעם מחדש יציאה מהסדר.
8. הנגשה אקוסטית- יש לוודא שכיתות הגנים יטופלו מבחינה אקוסטית. חללים עם קירות בטון מייצרים הדהוד רב. הדהוד זה מקשה על הבנת השפה ויכולות הלמידה של ילדים עם לקות שמיעה, כולל ילדים עם לקות שמיעה הולכתית זמנית (כמו עקב נוזלים באוזניים). בנוסף, כאשר קיים הדהוד ורעש סביבתי, גם ילדים עם קושי בוויסות חושי יתקשו להקשיב ולהבין שפה. ילדים
רבים מבין הילדים הלומדים בגני החינוך המיוחד סובלים מלקות שמיעה קבועה או זמנית או מקושי בוויסות החושי.
9. בריאות- הובא לידיעתנו שחלק מהכיתות ימוקמו במרתפים או בממ"דים ללא חלונות ואוורור. אנו מפצירות במקבלי ההחלטות לבדוק לעומק את ההשפעות הבריאותיות של המצאות בחדר שכזה לאורך רב שעות העירות.
01.ממ"ד- מטרת הממד הינה לשמש חדר מקלט לילדי בית הספר. במקרי סכנה, שעות חירום ואף בימי תרגול של פיקוד העורף, יכנסו ילדים רבים לתוך המרחב האישי של ילדי הגן. ילדים אלו יסבלו מהשינויים התכופים ושיבוש שגרת היום. ילדי גני החינוך המיוחד בעלי רגישות גבוהה וקשיי וויסות ולכן קיימת חשיבות לסדר יום קבוע ושגרה.
לסיכום, אנו קלינאי התקשורת מתנגדים בתוקף להחלטת עיריית אשדוד להעברת גני החינוך המיוחד
לתוך בתי הספר בשל כל השיקולים שהוצגו במכתב ומבקשים להבטיח עמידה בסטנדרטים הבסיסיים במסגרות החינוך המיוחד הן מבחינת התנאים הפיזיים כגון שטח הגן, בטיחותו ותנאי התברואה בו והן מבחינת התאמת הגן לצרכים המיוחדים של ילדי החינוך המיוחד.
אנו מסתכלים בראייה רחבה ומותאמת על צרכי החינוך המיוחד וצופים שהשינוי יביא עמו קשיים שלא נלקחו בחשבון ויפגעו בהתפתחות של הילדים. אנו חשים שמחובתנו להזכיר שהשקעה בילדי החינוך הרך ובעיקר בחינוך המיוחד חשובה ותורמת לרווחת הילד ולהישגים הלימודיים שלו כבסיס לחינוך לאורך החיים, לשוויון ולצמצום פערים וכן לשיפור הכלכלה והחברה בעתיד.
אנו רוצים להוסיף כי באשדוד זמני ההמתנה לטיפולים ואבחונים הם מהארוכים בארץ, כמו בכל האזור הדרום. הורים לילדים בחינוך המיוחד המתינו זמן רב עד לקבלת מענה מתאים לילדיהם. כעת הם נאלצים לצאת למלחמה נוספת בדבר תנאים הכרחיים ובסיסיים לילדיהם במסגרת החינוכית.
אנחנו גאים לייצג את קול הילדים ולעמוד מאחורי קול ההורים, נשמח לעמוד לשירותכם בחשיבה ומציאת פתרונות מתאימים יותר.
06. לאה טובול- קלינאית תקשורת 07. ספיר עמירה שמואל- קלינאית תקשורת 08. מרים חיה רוזן- קלינאית תקשורת 09. ניסים ניסים- קלינאי תקשורת 81. אסתר אמון- קלינאית תקשורת 80. ליאת אלימלך- קלינאית תקשורת 88. איציק אברמוב- קלינאי תקשורת 83. הילה וקנין- קלינאית תקשורת 84. הילה כהן- קלינאית תקשורת 85. רנית מורלי שגיב- קלינאית תקשורת 86. מרינה פרסידסקי- קלינאית תקשורת 87. עדי וקנין- קלינאית תקשורת 88. לירז דיין- קלינאית תקשורת 89. ענת גרוס שיפוני- קלינאית תקשורת
על החתום קלינאי תקשורת באשדוד וסביבתה:
0. ואלרי בורדמן- קלינאית תקשורת 8. גל גאון-סיון- קלינאית תקשורת 3. שיריליז דשא- קלינאית תקשורת 4. סיגל ימין- קלינאית תקשורת 5. אורית גרנביץ'- קלינאית תקשורת 6. דקלה כהן- קלינאית תקשורת 7. ענבל לובראני- קלינאית תקשורת 8. אילנית שמחה נעמן- קלינאית תקשורת 9. דנאל ויזנגרין- קלינאית תקשורת 01. מעיין טובי- קלינאית תקשורת 00. אפרת לאסט- קלינאית תקשורת 08. שפרה וולטמן- קלינאית תקשורת 03. אלינה צ'רנייב- קלינאית תקשורת 04. איריס חדד-קלינאית תקשורת 05. מיטל דיין- קלינאית תקשורת.

צילום: ליבי מליכוב

אולי תתעניין ב...

רוכב אופניים חשמליים נפצע קל בתאונה

מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה מסניף אשדוד הוזעקו לרחוב אחיעזר באשדוד בעקבות דיווח שהגיע …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

שינוי גודל גופנים