מי אתה יוסי עטר?

יוסי עטר הינו מפיק אירועים אשר עיריית אשדוד ואגף האירועים בפרט עובדים מולו כפרילנסר, כפי הצהרתו. לאורך השנים, רכש עטר לעצמו מעמד של מפיק-על וככל הנראה בצדק לאור הצלחות האירועים בקיץ, הפסטיבלים לאורך השנה ובדרך כלל גם ימי העצמאות.

אין חולק על כשרונו של עטר, שכן מדובר באדם שעובד במשך שנים רבות עם עיריית אשדוד ומצליח להפיק אירועים בסדרי גודל גדולים מאוד בעיר השישית בגודלה בארץ.

במכרז, אשר פורסם לראשונה ב-22/2/18 ונסגר בתאריך: 15/3/2018, הוחלט לתור אחר ספק אשר יספק לעיריית אשדוד את הציוד והטיפול בו כשמו של המכרז: "לאספקה, התקנה, פירוק, הובלה ואחסנת פלטות עץ בירץ' עבור עיריית אשדוד". עיריית אשדוד כגוף עירוני הגדול ביותר בעיר יוצאת מדי פעם למכרזים לצורך אספקת ציוד ו/או שירותים והדבר ידוע, מוכר ומחובת העירייה אף לפרסם זאת בפני הציבור הרחב, כולל את תוצאות המכרז.

הרציונאל העומד מאחורי הפרסום הוא שמדובר בכספי ציבור (שלנו, שלכם) ולכן כל תושב שרצה לדעת היכן מושקע כספו, יוכל לראות את תוצאות המכרז ולהבין כמה שילמו, לאיזו מטרה ומי הזוכה.

מטרת קיום מכרזים ברשות הציבורית:

על רשות ציבורית מוטלת החובה לפעול בהגינות, תום לב ושוויון. הרשויות אינן אלא נאמן הציבור, אשר קבלו סמכויות כדי לשמור על זכויותיו. מטרות המכרז הנערך בשירות הציבורי הן לתת למשתתפים פוטנציאליים את ההזדמנות להתחרות בתנאים של שוויון, ולבעל המכרז את האפשרות להשיג את ההצעה הטובה ביותר.

העקרונות לניהול המכרזים הם:

  • קיומה של תחרות הוגנת ושווה הפתוחה להשתתפות כלל הציבור.
  • שמירת סודיות.
  • מניעת ניגוד עניינים.
  • בחירת ההצעה הזולה/הטובה ביותר לעירייה המוצעת והעומדת בתנאי המכרז.

למי אסור להשתתף במכרז? 

  1. סעיף 122 א' (א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:

א. "(א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או אחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב"-בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."

הוראה זהה קיימת גם בכלל 12 של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ. תשמ"ד עמ' 3114).

ב. סעיף 174 לפקודת העיריות קובע, כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם עירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' (3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

אומדן תקציבי של העירייה-כמה כסף העירייה הקצתה לנושא?

האומדן התקציבי של העירייה אשר נקבע בעבור השנה הראשונה: עבור אספקה, התקנה, פירוק, הובלה, אחסנה של פלטות בירץ' עמד על- 280,000 ש"ח.

החל מהשנה השנייה ואילך, האומדן התקציבי של עיריית אשדוד לפרויקט הזה עמד על: 22 ש"ח למ"ר עבור התקנה, 3 ש"ח למ"ר עבור פירוק, 2 ש"ח למ"ר עבור הובלה ו3 ש"ח למ"ר עבור אחסנה שנתית.

הסיכום היה להטיל על מר יוסי עטר, ככתוב בפרוטוקול המכרז (מצולם למטה), שהוא מהחברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד, לבדוק את ההצעות, להכין טבלת השוואות ולהמציא חוות דעת או המלצה.

ראשית, ככל הידוע למערכת 'אשדוד היום' וכולל בשיחה מול יוסי עטר – הוא איננו עובד החברה העירונית לתרבות ופנאי אלא עצמאי, העובד מול עיריית אשדוד כפרילנסר. מדוע, אם כך, מצאה לנכון הוועדה לשלוח עובד חיצוני לבחון את ההצעות ולהמליץ?, מדוע לא העניקה הוועדה את הזכות לבחון את ההצעות לעובד עירייה מן המניין, אשר האינטרסים שלו יהיו,קרוב לוודאי, לטובת הארגון בו הוא עובד (העירייה)?, האם נכון לתת לעובד חיצוני כמו עטר את האישור להמליץ במקרה הזה?, בהנחה ואין שום בעיה חוקית עם המלצתו של עטר כעובד עצמאי חיצוני לעירייה, מדוע הדבר לא צוין בפרוטוקול המכרז? את כל השאלות האלה שאלנו את עיריית אשדוד ואת יוסי עטר בעצמו – שניהם סירבו להגיב לדברים.

מכרז גדול ורק חברה אחת מגישה הצעה?

נושא נוסף הוא העובדה, שהוגשה רק הצעה אחת למכרז הזה. בישיבת הוועדה בתאריך: 15/4/2018, הוחלט פה אחד לקבל את הצעתה של חברת "ארגוני במות בע"מ" כהצעה זוכה לביצוע העבודות והשירותים. נציין, כי לפי הפרוטוקול, רק חברה אחת הגישה הצעה, היא החברה הזוכה.

בשונה מהמקור התקציבי עליו סיפרנו קודם, הוחלט לשלם לאותה החברה הרבה יותר ממה שהוקצה לכך. כפי שאנו למדים מהפרוטוקול המצורף: 380,000 ש"ח בשנה הראשונה (לעומת המקור התקציבי של 280,000 ש"ח שהוקצו) וגם בשנה השנייה פי כמה מהמקור התקציבי. לדוגמה, עבור פירוק הוקצו 3 ש"ח למ"ר ואילו התשלום לחברה, כפי המפורט בפרוטוקול, יעמוד על 20 ש"ח, שזה כמעט פי 7 מהמקור התקציבי.

האם מישהו נתן את הדעת על החריגה האפשרית מהתקציב? האם נעשה מאמץ לפנות לחברות נוספות על מנת שיתנו את הצעתן, לאור העובדה שמדובר בחברה אחת בלבד שהגישה הצעה?

פרוטוקול המכרז בחתימתו ואישורו של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי:

תגובות לכתבה:

פנינו הן לעיריית אשדוד והן ליוסי עטר עם השאלות הבאות בבקשה לתשובות, המגיעות לציבור. תחילה, יוסי עטר ביקש מספר ימים ואז לחזור עם תשובות ולאחר מכן, הפנה אותנו לעיריית אשדוד. מעיריית אשדוד עד כה לא נמסרה תגובה וככל שתימסר, הרי שזו תפורסם במלואה.

השאלות, שנשאלו הן:
1. מדוע רשום במכרז שאתה בוחן אותו כעובד חברה עירונית אל אף שאתה אינך?
2. בהתאם לאיזה קריטריונים המלצת לאשר חברה אשר הציעה הצעה גבוהה בהרבה מאומדן המכרז?
3. ידוע, כי אתה שנים פועל בתחום, מדוע לא פנית לחברות נוספות להסב את תשומת ליבן למכרז?
4. האם בדקתם מדוע הוגשה רק הצעה אחת?
5. האם ומהו המקור התקציבי שהוגדר מראש וכאמור חצה בהרבה?
6. בשל החריגה הגבוהה מהאומדן, האם נאלצתם לבצע העברה תקציבית מסעיף לסעיף לטובת הנושא? אם כן, מאיזה סעיף?
7. היכן ניתן למצוא את מסמכי המכרז לעיון?

תמונה ראשית מתוך עמוד הפייסבוק של יוסי עטר.

אולי תתעניין ב...

מונית עלתה על מדרכה ופגעה בבית קפה לה-בריוש

מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה מסניף אשדוד הוזעקו לרחוב רוגוזין באשדוד בעקבות דיווח שהגיע …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

שינוי גודל גופנים