לסרי וכנפו הדירו עצמם מקבלת החלטות מהותיות – רובע המע"ר נותר תקוע

מהו ניגוד עניינים?

בימים האחרונים, תושבי אשדוד שומעים את המושג "ניגוד עניינים" במגוון הקשרים.

מתי השימוש במושג "ניגוד עניינים" הוא נכון ומתי הוא יוצא מהקשרו?

מדוע ראש העיר וממלא מקומו (גבי כנפו) מדירים את רגליהם מאחד הפרויקטים המשמעותיים והחשובים בעיר – מע"ר דרום.

המחשבה, לפיה רכישת דירה או שתיים בפרויקט בסדר גודל של רובע שלם ויותר, עם אלפי יחידות דיור, מהווה ניגוד עניינים בעיסוק ברובע שלם והוא הגורם להדרת עיסוקם בפרויקט שלם אינה אלא תמוהה.

החשש של נבחרי הציבור באשדוד, להחליט בפרויקט שהוא מורכב, בשים לב כי נכתבו אודותיו אלפי מילים בניו- מדיה, בתקשורת הדיגיטלית הארצית והמקומית מציב סוגיה גדולה – רובע מגורים שלם, הנמצא במרכז העיר, נותר  "תקוע" ללא החלטות. תושבי העיר סובלים מרובע שנבנה בחלקים וגורם למפגעי איכות הסביבה, חולות, אשפה וכיו"ב.

האם אלה נבחרי הציבור שתושבי אשדוד ביקשו לעצמם? כאלה שידירו עצמם מהחלטות כל כך חשובות, הנוגעות למרבית תושבי העיר, בשל מיקומו המרכזי של הרובע?

נבחרי הציבור, ששמו עצמם בכובע של מנהיגים, מחויבים לשמש צינור ראשי בין הציבור לרשות המקומית.

מע"ר דרום הוא כלי מרכזי באבחנה האם ההנהגה המקומית עומדת על עקרונות של שוויון וצדק חלוקתי או מדירה עצמה מעיסוק בפרויקט מרכזי בשם השמירה על כללי "ניגוד עניינים" באופן גורף על כל הרובע?

ההנחה הסבירה היא, שהדירות שנרכשו על ידי לסרי וכנפו נרכשו בתמורה מלאה ובמחיר השוק ולכן לא צריכה להיות כל בעיה לעסוק בנושא מהותי ועקרוני בעיר.

אתם נבחרתם – אתם תחליטו ולא תדירו את עצמכם מקבלת ההחלטות.

נבהיר מהו ניגוד עניינים.

לפי דעתה של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות – הדין הישראלי אוסר על עובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות שיהיה נתון בניגוד עניינים. במילים אחרות, אסור שיהיה לעובד הציבור, המפעיל את סמכותו לגבי נושא מסוים, עניין אחר, אישי או מוסדי, באותו נושא. הסיבה לכך נעוצה בחשש, שהעניין האחר שיש לאותו עובד ציבור ישפיע על דרך פעולתו או על שיקול הדעת שלו.

כאשר מדובר בעניין אישי מעניינו של אדם אחר הקרוב אליו, הוא עלול להעדיף את עניינו האישי על פני מילוי תפקידו בצורה הטובה ביותר ועל פני חובתו לדאוג אך ורק לענייניו של הציבור, אותו הוא אמור לשרת במסגרת תפקידו.

חשוב לציין, כי האחריות להימנע מפעולה בניגוד עניינים מוטלת על עובד הציבור עצמו. בדו"ח מבקר המדינה בנושא "היבטים אתיים הנוגעים לכהונת אנשי ציבור ברשויות המקומיות"  נאמר כדלקמן:

"עיקר האחריות להתנהגות אתית מוטלת על נבחרי הציבור עצמם. כל עוד ראשי רשויות מקומיות, סגניהם וחברי המועצה אינם פועלים לפי הוראות החוק וכללים אתיים מקובלים – הם משמשים דוגמה להתנהגות אזרחית לא נאותה לתושבי יישוביהם, ולא עומדת להם הזכות המוסרית לדרוש מהתושבים לציית להוראות החוק. על נבחרי הציבור ברשויות המקומיות לבחון את צעדיהם מעת שהם נבחרים לכהונותיהם ולהקפיד על התנהגות אתית נאותה." (לקוח מתוך דו"ח מבקר המדינה, היבטים אתיים הנוגעים לכהונת אנשי ציבור ברשויות המקומיות, 2009, עמוד 49).

הוועדה למניעת ניגוד עניינים מביאה דוגמא כדלהלן: בדרך כלל קובע החוק, כי אסור לעובד הציבור לטפל בנושא הקשור אליו או אל קרובו. ואולם, למרות שהדבר לא נאמר במפורש, אסור לעובד הציבור לטפל גם בענייניו של חבר קרוב, והוא עלול אף להיות מורשע בפלילים אם ניצל את סמכויותיו כעובד הציבור על מנת לסייע לחבר, תוך ניגוד עניינים. (מתבסס על מדינת ישראל נגד שמעון שבס– יחסי חברות המשולבים עם יחסים עסקיים; מדינת ישראל נ' אהוד אולמרט – בכל הנוגע ליחסים בין מר אולמרט למר אורי מסר).

 

בכל פרוטוקול הוועדה לניגוד עניינים ברשויות המקומיות, לא מצוין המקרה הספציפי של נבחר ציבור אשר רוכש בית בבניין מסוים בעיר והאם מדובר בניגוד עניינים או לא.

חלק מהדרכים למניעת ניגוד עניינים מסתכמת ב- גילוי מידע אודות רכוש ואינטרסים. בכך, לדעת הוועדה, ניתן לנטרל את ניגוד העניינים של נבחר הציבור.

הוועדה מציינת דוגמא, בה בית המשפט דחה עתירה לפסילת יונה יהב כסגן ראש עיריית חיפה רק משום שיש לו משרד עו"ד בעיר ורק קבע, שיונה צריך להימנע מלייצג לקוחות אל מול העירייה. כלומר, היד איננה "קלה על ההדק" וכן יש להימנע מהצהרה גורפת על ניגוד עניינים.

*קרדיט צילום: אתר אשדוד 10/השבוע באשדוד – תמונה באישור.

 

אולי תתעניין ב...

תלמיד כיתה ג׳ נדרס פעמיים בתוך שבועיים ותובע פיצוי של מאות אלפי שקלים

בן 9 שנדרס פעמיים בתוך שבועיים בדרך מביה"ס תובע פיצוי של מאות אלפי ₪ תלמיד …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

שינוי גודל גופנים