שיש פאר

הקבלן איציק חדד יבנה בניין בן 16 קומות במע"ר| האם נזכה לתכנית כוללת?

הקבלן איציק חדד, אשר סגר עסקת טיעון לאחרונה בשל כתב אישום שהיה כנגדו, עתיד לבנות בניין בן 16 קומות ברובע המע"ר

 

מחר (שלישי), 24/4/18, תתכנס וועדת המשנה לבניין עיר במטרה לדון בבקשתו של הקבלן איציק חדד מחברת "יחד הבונים".

מקום הבניה המבוקש: מע"ר דרום. אותו מע"ר דרום, שכבר שבע כותרות, אולי לא מספיק.

מטרת התכנית היא להציע בינוי ופיתוח בהתאם לזכויות המאושרות. מדובר על 16 קומות של דירות מגורים. 50 דירות בבניין אחד.

נכון לרגעים אלו, ההמלצה היא לאשר את התכנית.

כזכור, התכנית הכוללת של מע"ר דרום הועלתה להצבעה במועצת העיר בסוף שנת 2016 ונפלה ברוב קולות שהצביעו נגדה.

מדוע, אם כך, עולה תכניתו של חדד לאישור בוועדת המשנה?

ידוע לכל, כי קיימים בניינים במע"ר אשר בנייתם החלה, תושבי העיר רכשו שם דירות מגורים, ובנייתם נעצרה באמצע. מדוע לא מאשרים להם לסיים את הבניה? מדוע לא מקודמת במועצת העיר התכנית הכוללת לבניה במע"ר? האם הבניה של חדד הינה חלק מהסכם הגג? האם נזכה לראות בדירות המגורים שיבנה גם דירות מסובסדות לצעירים? האם יבנה חדד דירות 3 חדרים או יתמקד רק בדירות גדולות ורווחיות יותר בעבורו?

נציין, כי רובע המע"ר הינו רובע מרכזי ביותר בעיר. קיימים בו מספר בניינים מאוכלסים, אשר תושביהם "נשענים" על מוסדות הציבור והחינוך הקיימים ברבעים השכנים. רבעים אלה, העמוסים לעייפה ממילא בגני הילדים, בבתי הספר, במרפאות ובפארקים הציבוריים, מחויבים לתת שירות גם לדיירי המע"ר. העובדה, שבניית רובע המע"ר לא מסתיימת ומתארכת מזה שנים, היא הגורם לשיבוש של ממש בשגרת חייהם של הדרים במע"ר וכאמור גם ברבעים השכנים.

שאלנו את הקבלן איציק חדד לפשר הדברים והוא השיב:

"למגרש יש תכנית מאושרת. אני מגיש אישור לבינוי על פי תב"ע תקפה, מאושרת וזה תהליך פורמלי רגיל המהווה תנאי סף להגיש בקשה להיתר. כל מי שמגיש בקשות על פי תכנית מאושרת ועומד בתנאים המקצועיים שהוועדה קובעת – מקבל היתר כדת וכדין. כך זה היה וכך זה יהיה".

אולי תתעניין ב...

2 כנסים פוליטיים ענקיים הערב| כל הפרטים כאן

הערב (מוצ"ש), יתקיימו 2 כנסים פוליטיים ענקיים בעיר – האחד של ד"ר אלי לחמני; השני …

שינוי גודל גופנים