האם מופעל לחץ על עובדי העירייה לחתום על טפסי הצטרפות?

מספר פניות, חלקו אנונימיות, הגיעו למערכת 'אשדוד היום', לפיהן, לכאורה, קיים לחץ על עובדי העירייה לחתום על הצטרפות לסיעה מטעם ראש העיר

הטופס המחולק איננו מסתפק בהצטרפות האדם, אלא הציפייה היא לכלול את כל בני המשפחה, כולל תעודות זהות וטלפונים. רעיון פוליטי נחמד מאוד, ברמת העיקרון. למערכת 'אשדוד היום' הגיעו שיחות טלפוניות מעובדי עירייה הטוענים, לכאורה, כי עובדות עירייה בכירות מחלקות את הטפסים ומצפות לקבל אותם מלאים עם שמות ופרטים. ידוע, כי עבודה זו היא אסורה על ידי עובדי עירייה וכן גם לא במקום ציבורי ולא על חשבון שעות העבודה…

בחודש אפריל 2018, אף הגדילה ועשתה מנהלת אגף כח אדם והוציאה חוזר לעובדים בעניין איסור כל עבודה פוליטית לקראת הבחירות.

אולי תתעניין ב...

האם תושבי אשדוד שומרים על לחץ אוויר תקין בצמיגים?

מתנדבי עמותת אור ירוק בבדיקה לקראת החורף: האם תושבי אשדוד וסביבתה שומרים על לחץ אוויר …

שינוי גודל גופנים