הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

גזר דין הוטל על יחיאל אבו בהתאם להודאתו במסגרת פרשת השחיתות בעיריית אשדוד לקידום פרויקטים של נדל״ן

בית המשפט המחוזי בבאר שבע, על ידי כבוד השופט דניאל בן טולילה פסק אתמול (שלישי): גזר דין לקבלן יחיאל אבו בפרשת השחיתות בעיריית אשדוד לקידום פרויקטים של נדל"ן. לפי הודאתו, יורשע אבו בעבירה של סיוע להפרת אמונים

עו״ד פישר- ב"כ המאשימה (מדינת ישראל) טוען לעונש: 

״בטרם אפרט את טעונינו לעונש אוסיף, כי לאור כך שהנאשם (יחיאל אבו) לא נמצא כשיר לבצע עבודות שירות ובהתאם למתווה החלופי אנו נבקש מבית משפט להשית על הנאשם קנס בסך 100,000 ₪ או שנת מאסר תמורתו חלף עבודות השירות. לגופם של דברים, אבקש מביהמ"ש לכבד את ההסדר ובענין הרישום הפלילי (ר״פ) יש בעיה שבתיק של תכנון ובניה רשום שהוא הורשע בעבירות של פשיטת רגל מה שבטוח לא נכון, כי זה לא בסמכות בית משפט שלום. חברי טוען שגם ההרשעה בעבירות של תכנון ובניה לא נכונה. 

מכל מקום, למעט העבירה של הזרמת פסולת לים שהיא עבירה חמורה וביצוע עבודות ללא היתר, הנאשם יחיאל אבו הינו ללא הרשעות פליליות נוספות. 

עוד ציין עו״ד פישר, כי יחיאל אבו אינו בקו הבריאות. הנאשם (יחיאל אבו) הודה בכך, כי התקשר עם חבר המועצה עמרם כנפו לקידום פרויקט בתמורה למתן אופציה לכנפו אך לא התכוון לקיים הבטחתו לכנפו, כתוצאה ממעשי כנפו הנאשם (יחיאל אבו) הפיק טובת הנאה בסך שך 3.5 מיליון ₪ שמחולטת בהתאם להסדר. מצבו הרפואי של הנאשם: המצב הרפואי של הנאשם כפי שנלמד בהתאם לאופיה של המחלה הינו פוגרסיבי ולא לחיוב. נוכח אי כשירותו של הנאשם לבצע עבודות שירות אבקש להטיל עליו את הקנס בסך 100,000 ₪ או שנת מאסר תמורתו, את החילוט בסך 3.5 מיליון ₪ כמקובל בהסדר, שמיליון ₪ כבר שולב וכפי שסוכם, וכן מאסר על תנאי לפי שיקול דעת ביהמ"ש״. 

עורך הדין של יחיאל אבו טען כך:

״נבקש לכבד את ההסדר, נגרם שלא בטובתנו כתב אישום שכולל נאשמים אחרים דבר שהכביד עלינו מאד, מספר העדים שנחקרו על ידי מועט, גם מספר השאלות שנשאלו היה מועט כך שלא היה כל הכבדה על בית המשפט. בסוף שמיעת הראיות כל אחד שקל את צעדיו ועמדתו והגענו להסדר ששונה מאד מכתב האישום המקורי. אוסיף, שהנאשם (יחיאל אבו), שמוכר לי היטב עבר בשנים אחרונות סבל שקשור בבריאותו, תחילה גילו אצלו גידול שהוסר ביוסטון ושקל 15 ק"ג. אח"כ התגלו אצלו רמות סוכר גבוהות והוא מטופל, לאחרונה גם לקה מבחינה קוגנטיבית וטופל ב-60 תאי לחץ ובשבוע הבא יתחיל עוד סדרה של 60 תאי לחץ, כך שההסדר הגיוני ואבקש לכבד אותו. אבקש, כי הקנס ישולם  לאחר תשלומי החילוט ומכיוון שהתנאי בנסיבות שלו לא ריאלי יש להתחשב בכך״. 

הנאשם יחיאל אבו אמר את הדברים הבאים בבית המשפט:

״ברוך ה' שזה נגמר ושכל אחד ילך לדרכו״. 

גזר דין בעניינו של יחיאל אבו, שניתן על ידי כבוד השופט דניאל בן טולילה:

״יחיאל אבו הורשע על סמך הודאתו, במסגרת הסדר, בעבירה של סיוע להפרת אמונים. לאחר ששמעתי נימוקי הצדדים להסדר מצאתיו סביר והנני לאמצו. ראש וראשונה בית המשפט נותן דעתו לתיקון המשמעותי שנעשה בכתב האישום, הן בעובדותיו והן בהוראות החיקוק כך שזה שונה תכלית שוני מהאישומים שיוחסו לו תחילה.

יחיאל אבו הודה ואף אין לומר שיש בהודאה זו משום חסכון בזמן שיפוטי רב בשים לב לעיתויה, הרי שעדיין יש בה משום  קבלת אחריות והבעת חרטה. נוסף לכך, יש לתת משקל למצבו הבריאותי של הנאשם. בעניין זה בית משפט אמנם קבע, כי הנאשם כשיר לעמוד לדין, יחד עם זאת, לא הייתה מחלוקת כי ישנה פגיעה קוגניטיבית  פרוגרסיבית. לנאשם הרשעה לפי חוק הבניה וכן הרשעה ישנה לפי חוק למניעת זיהום הים כך שעל פני הדברים מדובר באדם שהרשעתו בתיק זה עומדת בניגוד להתנהלותו הנורמטיבית ביסודה. יחיאל אבו הנאשם הועמד לדין יחד עם נאשמים נוספים שלהם יוחסו  מספר פרשות וזאת הגם שחלקו נגע לאישום אחד בלבד. מבלי שיהיה בכך להביע דעה לגבי שיקול הדעת של המאשימה בהגשתו של כתב אישום מיוחד, הלכה למעשה היה בכך כדי להאריך את בירור הדין בעניינו של יחיאל אבו. ההסדר כולל עיצום כספי משמעותי בדמות חילוט של מילוני שקלים לצד קנס גבוה וכן ענישה צופה פני עתיד. יש לכל אלה כדי לתת מענה לאינטרס הציבורי. בסופם של דברים, יש לחזור על ההלכה לפיה בתי משפט יכבדו הסדרים וחריגה בהם תהיה אך ורק במקרים יוצאי דופן מה שאין לומר במקרה דנן״. 

סוף דבר מכל המקובץ לעיל, לגזור על יחיאל אבו את העונשים הבאים: 

א.​6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים מהיום שלא יעבור עבירה לפי פרק ט' סימן ד' לחוק העונשין. 

ב.​100,000 ₪ קנס או שנת מאסר תמורתו. הקנס ישולם בתשלום אחד עד ליום 01.05.2021.

ג.​הנני מורה על חילוט בסך 3,500,000 מיליון ₪. מתוך הסכום הנ"ל מיליון ₪ כבר הופקדו בקופת בית המשפט ויחולטו באופן מידי. יתרת החילוט בסך 2,500,000 מיליון ₪ תיהיה ב- 5 תשלומים שווים ורצופים החל מיום 01.12.20. 

​המזכירות מתבקשת לנפק לנאשם שוברי תשלום בהתאם. על פי הצהרת הצדדים נכס המקרקעין התפוס ושאר הסעדים הזמנים ישוחררו רק לאחר תשלום מלוא החילוט.במידה ולא ישולמו יתר התשלומים יחולט נכס המקרקעין במקומם. 

מבלי שיהיה בכך כדי להתערב בנהלי המזכירות, יש לבדוק אפשרות שהשוברים עבור החילוט והקנס יונפקו ויועברו לבית משפט השלום באשדוד.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית משפט עליון. ​

ניתנה והודעה אתמול ח' כסלו תשפ"א, 24/11/2020 במעמד הנוכחים.

בית המשפט הכריע ביולי האחרון בסוגיית כשירותו המשפטית של יזם הבניה יחיאל אבו. קבע בית המשפט, כי לא מתקיימים באבו התנאים לאי כשירות דיונית. לא ברמה של ספק סביר, ואף לא ברמה של מאזן הסתברויות. בשל כך, יישפט יחיאל אבו בגין מתן שוחד, פעולה ברכוש אסור והלבנת הון. לפני מספר חודשים, הציג אבו את הסדר הטיעון והיום, כאמור, קיבל על כך גזר דין מידי השופט בן טולילה.

היזם והקבלן יחיאל אבו הגיע ב-22/10/2020 וביחד עם עורכי דינו יציג את הסדר הטיעון שלו, בפני השופט דניאל בן טולילה. הסדר הטיעון הוצג בעקבות פרשת השוחד בעיריית אשדוד לקידום פרויקטים של נדל״ן. אבו שם הוא אחד מהנאשמים.

השופט דניאל בן טולילה הוציא פסק הדין בחודש יולי האחרון (13/7/20) ובו פירט את הסיבות אשר בגינן יחיאל אבו כן יעמוד לדין בגין שלוש העבירות: מתן שוחד, הלבנת הון ופעולה ברכוש אסור.

במסמך המשפטי שהוציא תחת ידו כבוד השופט בן טולילה, בעניין בקשתו של אבו שלא להישפט בשל אי מסוגלות/כשירות משפטית, מכיל מידע רב, המספיק למספר כתבות, שיש בהן כדי להאיר את המציאות העולה בין המילים והמשפטים.

ביום 19.4.17 הוגש נגד יחיאל אבו כתב אישום המייחס לו עבירה של מתן שוחד, פעולה ברכוש אסור והלבנת הון. בתמצית, נטען בכתב האישום, כי יחיאל אבו העניק לעמרם כנפו בשנת 2004 אופציה לרכישת קרקע שהייתה בבעלותו בסכום נמוך משמעותית משוויה (לאחר שינוי היעוד) וזאת בתמורה לכך שעמרם כנפו ידאג לשינוי יעוד הקרקע למגורים, לכאורה. עובדות כתב האישום נוגעות לאירועים שהתרחשו בין השנים 2004-2008. החקירה המשטרתית בתיק (ביחס ליחיאל אבו ולחשודים נוספים) נערכה בין השנים 2012-2014. כפי שהתפרסם בהרחבה כאן (ניתן ללחוץ).

לאחר שנמסר מענה לכתב האישום וניתנה החלטה ביחס לטענות מקדמיות, החלה בחודש ינואר  2018 להישמע פרשת התביעה. בתחילת שנת 2019 הגיש בא כוחו של יחיאל אבו, עובר לקיומן של מספר ישיבות, בקשות לפטור את יחיאל אבו מהתייצבות לדיונים בשל טענה להתדרדרות במצבו הרפואי.

השופט בן טולילה החליט קבע , כי לא מתקיימים ביחיאל אבו התנאים לאי כשירות דיונית. לא ברמה של ספק סביר, ואף לא ברמה של מאזן הסתברויות.

בית המשפט קבע, כי גם מנקודת ראותו של הנאשם, יש בהחלטה כי הוא אינו כשיר לעמוד לדין השפעות רחבות מעבר לעובדה שזה אינו עומד לדין על מעשיו.

כאמור, בתאריך: 22/10/20, עמד יחיאל אבו בפני בית המשפט ויציג ביחד עם עורכי דינו את הסדר הטיעון שלו לדברים אשר אודותיהם הוא מואשם בפרשה. אתמול, 24/11/20, קיבל על כך גזר דין.

יחיאל אבו לא מסר את תגובתו.

אולי תתעניין ב...

תאונת דרכים בסמוך למחלף אשדוד: נהג רכב פונה במצב בינוני

כביש 4: נהג רכב נפצע בינוני בתאונת דרכים במחלף אשדוד דוברות איחוד הצלה – מחוז …

תגובה אחת

 1. הקומבינה האשדודית

  פסק דין מאפאן…
  פתאום אבו יחיאל לא זוכר ומאד מיסכן…לגנוב, לרמות ולזהם הוא ידע איך?
  מה זה הקנס הזה?
  אפילו לא פיצוחים לשבת בשבילו…
  אחד שהתמודד על קניית חברת דלק ביותר ממיארד שקלים…
  השופט נתן לו סכום זניח לטעיקון כזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.