שיש פאר

בתכנון: מסילת רכבת להובלת מטענים מהנמל החדש

הוועדה המחוזית לבניין ערים תתכנס ביום ראשון , י"ד אייר, תשע"ח  , 29/04/2018 במטרה לדון על הקמת מסילה לנמל החדש המתוכנן בעיר

נראה, כי הקמת הנמל החדש קרובה מתמיד ובסוף החודש, כאמור, תתכנס הוועדה המחוזית במטרה לדון בתכנית הקמת מסילה לנמל הדרום.

עיקרי הוראות לתוכנית :

ייעוד שטחים למסילת ברזל  למפגש דרך/מסילה.

ייעוד שטחים לדרך מוצעת.

קביעת הוראות והטלת מגבלות בניה ופיתוח על שטחים הסמוכים למסילה המוצעת.

קביעת עקרונות בינוי ופיתוח וטיפול נופי.

קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית בשלב ההקמה וההפעלה.

קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.

 

מטרות התכנית :

  1. הוספת מסילת ברזל בצמידות לתוואי מסילה מאושרת עבור חיבור מסילתי לנמל הדרום באורך של 1 ק"מ לצורך הובלת מטענים ברכבת.
  1. הקמת הפרדה מפלסית במפגש כביש מסילה ברחוב הנפט (201).

מטרת הדיון :

דיון בהתנגדויות שהוגשו לתכנית על ידי:

  1. מר גיא גריצמן – סמנכ"ל לתכנון פיתוח וטכנולוגיה – חברת חשמל.
  2. טלי סלטון-ישועה, עו"ד – בשם כלמוביל בע"מ.
  3. עמוס ויצמן, עו"ד – בשם חברת קו צינור אילת אשקלון.
  1. ענבר מלמוד, עו"ד – יועצת משפטית -חברת גז טבעי דרום בע"מ.

 

אולי תתעניין ב...

ד״ר לחמני לא מתבלבל מהתחזיות החיוביות לגביו וממשיך לעבוד בכל הכוח

ד״ר לחמני לא נותן לתוצאות הסקר החיוביות לגביו לבלבל אותו וממשיך לעבוד במלוא המרץ   …

שינוי גודל גופנים