הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

בית המשפט ביטל את בניית תכנית רובע הנחל| מי יידאג לצעירי אשדוד?

בית המשפט שוב ביטל היום (ראשון) את התכנית לבניית רובע הנחל. עיריית אשדוד תישא בהוצאות המשפט. צעירי העיר אשדוד ימשיכו, כפי הנראה, לעזוב את העיר, כאשר הבטחות ריקות מכל תוכן משוגרות לעברם כל העת

תכנית ״רובע הנחל״ אמורה לכלול כ-3,400 דירות בתמהיל בינוי מגוון של בניינים בני 8-10 קומות לצד מגדלים בני 18-30 קומות אשר ייתנו מענה לאוכלוסייה מגוונת הכוללת זוגות צעירים, תושבים בני הגיל השלישי ומשפרי דיור.

כפי שפורסם ב"אשדוד היום" בכתבה מה- 15/06/2017 (קליק כאן לכתבה המלאה).

מחלוקת בין חברת נמלי ישראל (חנ"י) לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על מאות דונמים המצויים מדרום־מזרח לנמל אשדוד, עלולה לסכל את קידום התוכנית לבניית שכונת "פארק לכיש", אשר קיבלה תעדוף במסגרת הוועדה לתכנון מהיר (ותמ"ל), וצפויה לכלול 3,400 דירות עם כ־15 אלף תושבים ואת איצטדיון הכדורגל החדש של אשדוד. כאמור, ביתה משפט ביטל היום את ההחלטה לאפשר את הבניה של התכנית ונראה, כי היה מי שניסה לגזור ״הון פוליטי״ על גב התכנית, מבלי שיהיו כל האישורים, כאמור.

ההתנגדות לתכנית שהוגשה על ידי חברת נמלי ישראל

חברת נמלי ישראל, שהיא החברה הממשלתית שמפתחת את נמלי ישראל ומנהלת את נכסי המקרקעין שלהם טוענת, כי מחצית מהשטח, כ־300 דונם, הוא קרקע שהוחכרה לה בהסכם חכירה לדורות רק לפני שלוש שנים. בין היתר התכוונה החברה לשווק קרקע זו ליזמי נדל"ן לצורך פיתוח מתחמים לוגיסטיים, פעילות שתניב לה על פי ההערכות מאות מיליוני שקלים.

ההתנגדות מפרטת את הליכי המו"מ בין הצדדים שהחלו כבר ביולי 2016, בישיבה השתתפו שר התחבורה ישראל כץ, ראש מטה הדיור אביגדור יצחקי, ראש העיר אשדוד יחיאל לסרי, מנכ"ל רמ"י עדיאל שמרון ומנכ"ל חנ"י שלמה ברימן. בסיכום הישיבה הנחה שר התחבורה, כי תכנית הבנייה תקודם רק לאחר שהמדינה תספק לחנ"י שטחים חלופיים, דבר שלטענת חנ"י עדיין לא קרה. בדצמבר 2016 רמ"י עדכנה את הוותמ"ל כי ההסכם קרוב לחתימה, על כך אומרת חנ"י כי "התמונה שהוצגה בפני ותמ"ל היתה כנראה שאיפת לב, עד עתה לא נחתם הסכם המסדיר חילופי שטחים". ביוני 2017 החליטה הוותמ"ל על הפקדת התוכנית אף שטרם הושגו הסכמות. עוד טוענת חנ"י כי הבדיקות הסביבתיות שערכה רמ"י לא מספקות, ו"מבוססות על שיטות עבודה הסותרות את הנחיות המשרד להגנת הסביבה". דבר שצפוי לגרום סבל לאוכלוסייה העתידית.

בשנתיים האחרונות ניהלו חנ"י ורמ"י משא ומתן למציאת עתודת קרקע חלופית לצורכי הנמל, אך על אף שלא התגבשו הסכמות, החלה רמ"י לקדם את תוכנית הבנייה במקום. גם התאחדות התעשיינים ונמל אשדוד מתנגדים לתוכנית הבנייה בטענה המשותפת, כי הקמת רובע מגורים כה גדול בסמיכות לנמל תעשייתי צפויה להביא בעקבותיו למאבקים נגד פעילות הנמל, בשל מטרדי הרעש והזיהום שמהם יסבלו התושבים העתידים לגור במקום.

את התוכנית להקמת פארק לכיש מקדמת רמ"י מ־2016. השכונה ממוקמת מדרום־מזרח לנחל לכיש. בספטמבר 2016 המתחם הוכרז על ידי קבינט הדיור כמועדף, ובעקבות זאת הליך אישור התוכנית עבר למסלול המואץ של הוותמ"ל. בדצמבר 2017 הושלמו הליכי התכנון והשבוע צפוי חוקר שמינתה הוותמ"ל להתחיל לדון בהתנגדויות לקראת גיבוש המלצות.

בהתנגדות שהגישה חנ"י באמצעות משרד עורכי הדין שרגא בירן ושות', היא מבקשת לבטל את התוכנית בטענה כי יש לה זכויות חכירה לדורות על כמחצית מהשטח. עוד טוענת החברה, כי על פי תנאי החוזה, החלטה על החזרת השטח לרמ"י יכולה להתקבל רק לאחר אישור שר האוצר ושר התחבורה. כן נטען כי גם על פי חוק "רשות הספנות והנמלים", לחנ"י יש מעמד מיוחד ופרוצדורה ייחודית להוצאת מקרקעין מידיה.

על פי החוק הוצאת מקרקעין מידיה של חנ"י תתאפשר רק באישור של בית המשפט. עוד היא טוענת חנ"י, כי נטילת השטח מידיה תיצור לה נזקים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, כאמור בעקבות אובדן הכנסות מפיתוחן ושיווקן, ותבלום את צמיחת הנמל. גם בהתאחדות התעשיינים הביעו חשש, כי השכונה תפגע בפעילות הנמל ועשויה לגרום להעתקתו.

בפסק הדין, שהתקבל ביום 31/12/18 נכתב, כי העתיקה מתקבלת באופן חלקי וכן הדיון הוחזר לותמ״ל, על מנת שתבחן עמידתה בקריטריונים הרלוונטיים, לעניין השלכת פעילות בתחום החומרים המסוכנים בנמל בתחום התכנית, כאשר יתר הטענות נדחו.

בעקבות פסק הדין, הותמ״ל קיימה דיון נוסף ביום 10/4/19 ובו היא אישרה את ההחלטה והחליטה לתת תוקף לתכנית.

על ההחלטה הזו של הותמ״ל, הוחלט להגיש עתירה על ידי התאחדות התעשיינים בישראל, באמצעות עו״ד רון צין ועו״ד שלי לב שרמן. לטענת התאחדות התעשיינים (העותרת בעתירה), הותמ״ל חזרה על החלטתה הקודמת על אף שביתה משפט פסל אותה בשל חריגה ממתחם הסבירות וכן טענה, כי ההחלטה החדשה של הותמ״ל סותרת באופן מפורש את פסק הדין הקודם.

עיריית אשדוד והוועדה המקומית לתכנון ולבניה באשדוד טענו, כי ההליך שהתקיים בותמ״ל (הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים) הוא הליך תקין, שאין בו סתירה לפסק הדין הקודם,וכי בכל מקרה, ההחלטה היא סבירה וראויה, שאין כל מקום להתערב בה. לסברתן, מדובר בהחלטה חדשה המבוססת על נתונים חדשים, ועל כן בית המשפט יכול כעת להחליט אחרת מהאמור בפסק הדין הקודם.

כבוד השופט גד גדעון כתב היום (10/11/19) בפסק הדין, כי דין העתירה להתקבל, משום שהחלטת הותמ״ל עומדת בניגוד גמור לפסק הדין הקודם, שהינו פסק דין חלוט. פסק הדין קובע, כי בחינת התכנית על פי הקריטריונים המקלים של מרחקי ההפרדה, המתייחסים למצב הקיים, אינה סבירה. כמו כן הוא קובע, כי אין לדחות את הבחינה לשלב הבקשה להיתר.

עוד הוסיף השופט גד גדעון, כי העתירה, כאמור, מתקבלת וכן החלטת הותמ״ל מיום 10/4/19 מבוטלת בזה. ״לא מצאתי מקום להוסיף ולהורות על הפקדת התכנית מחדש והמדינה תנהג בהתאם לשיקוליה״, הוסיף השופט גדעון.

בהתאם לפסק הדין, המדינה ועיריית אשדוד תשאנה ביחד בהוצאות העותרת על סך 30,000 ש״ח.

בלוף הסכם הגג?

ב-8/6/2017, הוציא ראש העיר יחיאל לסרי פוסט, לפיו הוא מצהיר, כי תכנית רובע הנחל אושרה לבנייה.

#האם ראש העיר או מי מטעמו הזדרזו לספר לציבור על הישג בדמות בנייה לצעירים מבלי לוודא את אישורה הסופי של התכנית?

#מה יהיה על צעירי אשדוד? האם נמשיך לחזות בכאב בהגירה שלילית של אלפי תושבי העיר החוצה ממנה מדי שנה?

#האם ראש העיר ניסה לקבל כותרות חיוביות על יוזמה לטובת צעירי אשדוד, כאשר כיום כולנו רואים, כי הייתה ריקה מתוכן?

פוסט זה גרר אחריו תגובות זועמות של תושבי העיר כבר אז, דבר אשר העיד על מצבו הפוליטי המורכב בו מצוי ראש העיר וחוסר האמון של הציבור בו, כפי המשתקף מהדברים שנכתבו.

פוסט זה קיבל סיקור מלא על ידי מערכת "אשדוד היום" בתאריך 12/6/2017 (קליק כאן לכתבה המלאה).

תגובה אחת

  1. מציע לראש העיר להתמקד באזור המשולש החקלאי ולבנות שכונה גדולה לצעירי העיר אשדוד באזור שמחוץ לפרוזדור הקרינה מאלתא.

    כל הזמן הדיבור על המשולש החקלאי נעצר בגלל אלתא! אבל ניתן לבנות בחלק נכבד מאזור המשולש שמחוץ לפרוזדור הקרינה!

    בניה במשולש החקלאי טובה אסטרטגית גם בהיבט הטרטוריאלי של העיר אשר צפויה להגדיל את מספר תושביה ולהפוך לאחת הערים הגדולות בישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.